Naar content
Afbeelding

Wat wordt geregeld?

Wat wordt geregeld?

Als inwoner heb je zelf taken in en om het huis voor afvalwater, regenwater en grondwater. Maar er wordt ook veel voor je geregeld. De gemeente en het waterschap regelt onder andere dat het afvalwater wordt gezuiverd, dat de riolering werkt en dat we veilig zijn voor hoogwater.

Wat de gemeente doet

  • regels maken
  • beheer van de riolering
  • beheer van de openbare ruimte zoals wegen, parken en bermen
  • controleren of gebouwen volgens de regels worden gebouwd
  • uitzoeken waar waterschade kan ontstaan door klimaatverandering: een klimaatstresstest
  • aanspreekpunt voor waterschade, bouwen en verbouwen

Beleid en regels

Er zijn regels van de rijksoverheid en regels die gemeenten zelf maken. Als je bijvoorbeeld een huis gaat bouwen of verbouwen of een rioolaansluiting wilt maken dan krijg je zeker met deze regels te maken. Er zijn ook regels die altijd gelden, bijvoorbeeld over wat je wel en niet mag lozen in de riolering, in de grond of in oppervlaktewater. De regels staan in verschillende wetten en beleidsdocumenten. Vanaf 2021 is er een nieuwe wet die veel regels combineert: de omgevingswet.

Geld voor watertaken

Riolering levert veel op voor de volksgezondheid en het voorkomen van schade. Maar dat kost ook veel geld. Jij betaalt hieraan mee door rioolheffing te betalen aan de gemeente.

Wat andere partijen doen

  • Het waterschap maakt het afvalwater schoner met zuiveringsinstallaties. Ook zorgt het met beheer van oppervlaktewater voor dat er niet te veel en niet te weinig water is.
  • De provincie controleert de kwaliteit van zwemwater en is verantwoordelijk voor het diepe grondwater.
  • Rijkswaterstaat beheert de grote wateren zoals de rivieren en de zee en maakt dijken en andere hulpmiddelen om ons land te beschermen tegen hoogwater.
  • Het drinkwaterbedrijf maakt schoon drinkwater en brengt dat bij jou thuis.

 

Meer informatie over wat wordt geregeld: