Naar content
Afbeelding

Geld voor watertaken

Geld voor watertaken

De riolering doet het altijd. Het heeft veel geld gekost om dat zo te krijgen. En het kost geld om dat zo te houden. Via belasting betalen we daar met zijn allen voor. Hier lees je wat de gemeentelijke watertaken in Nederland kosten, hoe je daaraan meebetaalt en hoeveel.

Kosten voor waterafvoer

De gemeente beheert het riool en zorgt voor afvoer van afvalwater, regenwater en overtollig grondwater. Dit noemen we de gemeentelijke watertaken. De gemeente geeft daarvoor geld uit. Die kosten zijn fors, want om het riool te vervangen, moet de gemeente de weg eerst openbreken en daarna weer dichtmaken. De gemeentelijke rioleringskosten waren in 2017 voor heel Nederland samen 1,6 miljard euro. Dat is gemiddeld ruim 90 euro per jaar per inwoner. Dit is niet het bedrag dat elke inwoner betaalt, omdat ook bedrijven meebetalen en de kosten per gemeente verschillen. Ongeveer een derde van de uitgaven gaat naar de rente voor en aflossing van eerder aangelegde voorzieningen. Iets minder dan de helft is voor het beheer van de rioolstelsels en andere voorzieningen voor afvalwater, grondwater en regenwater. Als we alle gemeentelijke onderdelen voor afvalwater, grondwater en regenwater in Nederland opnieuw moesten aanleggen, dan kost dat 87 miljard euro.

Rioolheffing

De kosten voor de gemeentelijke watertaken worden betaald uit de rioolheffing. Dat is een belasting die inwoners en bedrijven in je gemeente elk jaar betalen. De gemeenteraad beslist hoe hoog de rioolheffing is. De gemeente mag niet meer geld vragen dan er nodig is voor de gemeentelijke watertaken. De gemeente mag wel sparen voor grote uitgaven zodat het bedrag van de rioolheffing niet te veel verandert in de tijd. Gemeenten mogen de inkomsten uit de rioolheffing alleen gebruiken voor de gemeentelijke watertaken. Als je het riool alleen gebruikt voor de 3 p’s, blijft de rioolheffing zo laag mogelijk.

Verschillen tussen gemeenten

Het ene riool is nieuwer dan het andere. Ook verschilt de kwaliteit van riolen door verschillen in productie en aanleg. Hierdoor is meer of minder onderhoud nodig. Sommige gemeenten rekenen de kosten voor het schoonmaken van straten en het baggeren van sloten door via de rioolheffing. Andere gemeenten betalen dit uit andere belastingen. In gebieden met een slappe ondergrond komen verzakkingen, rioolbreuken en lekkages vaker voor. Dus is het onderhoud van de riolering in deze gebieden duurder.
 
De gemeente kan de rioolheffing laten betalen door de eigenaar of de gebruiker van het gebouw. Meestal vraagt de gemeente aan allebei een deel. Als je in je eigen huis woont betaal je daarom alles direct aan de gemeente. Als huurder betaal je (meestal) een deel aan de gemeente en een deel via de huur.
 
Er zijn verschillende manieren waarop de gemeente de rioolheffing mag verdelen. Vaak wordt er een verschil gemaakt tussen huizen met één persoon, huizen met meerdere personen en bedrijven. In andere gemeenten is er een vast bedrag per perceel, of is de rioolheffing gekoppeld aan (drink)waterverbruik, of aan (verhard) oppervlak. Ook komen er combinaties voor. De gemeente kiest een verdeling die ze vindt passen bij het voordeel dat mensen hebben van de riolering.
 
Volgens de wet mag een gemeente de opbrengsten van de rioolheffing niet voor andere dingen gebruiken dan voor het uitvoeren van hun gemeentelijke watertaken. Er mag geen winst worden gemaakt met de rioolheffing. Bij het Meldpunt Rioolheffing kunnen mensen een melding doen als ze denken dat de gemeente de rioolheffing niet juist gebruikt.

Wie betaalt hoeveel?

De gemiddelde rioolheffing in Nederland was 194 euro per woning in 2018. De afgelopen jaren ging de gemiddelde rioolheffing in Nederland niet veel omhoog. Het kost steeds veel moeite om de riolen in een gemeente in goede staat te houden. Bij de eerste aanleg van riolering in een wijk betalen de kopers van de gebouwen voor de aangelegde riolering. Dan kost het de gemeente geen geld. De vervanging van de riolering als deze (bijna) kapot is betaalt de gemeente uit de rioolheffing. Vervanging van een deel van de riolering betekent daarom hogere rioolheffing voor iedereen.

Behalve rioolheffing betalen inwoners en bedrijven ook voor andere dingen die met water te maken hebben:
  • Aan het waterschap betaal je de zuiveringsheffing voor het zuiveren van rioolwater en de watersysteemheffing voor het onderhoud van oppervlaktewater en dijken.
  • Aan het drinkwaterbedrijf betaal je kosten voor het leveren van drinkwater.

In sommige gemeenten worden de rekeningen samengevoegd, of worden ze tegelijk gestuurd met andere dingen die je betaalt, zoals de onroerendzaakbelasting of de afvalstoffenheffing. Op de rekening is dan aangegeven uit welke delen het bedrag bestaat.