Terug

Overlast door vochtige doekjes

Allerlei soorten vochtige doekjes, zoals schoonmaakdoekjes, babydoekjes en make-up remover doekjes, zorgen voor veel storingen en verstoppingen in de riolering en de afvalwaterzuivering.

Dit leidt tot hoge kosten, overlast en soms zelfs schade. Door verstopte buizen en vastgelopen rioolpompen kunnen overstromingen ontstaan en afvalwater kan de natuur in stromen. In extreme situaties kan dit zelfs gevaar voor de gezondheid opleveren.

Hoewel de naam anders doet vermoeden draagt ook 'vochtig toiletpapier voor kinderen' bij aan de (verstoppings)problemen. Hoewel op de verpakking staat dat het probleemloos door het toilet kan, is de samenstelling zodanig dat dit tot grote verstoppingsproblemen kan leiden. Daarom is het veiliger om deze doekjes in de afvalbak te gooien en niet door te spoelen.

Gooi vochtige (schoonmaak)doekjes daarom niet in het toilet!

Meer weten?

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!