Terug

Opbouw van het riool

Buizen, putten, kolken, gemalen, overstorten en de weg vormen de basis van een rioolsysteem. Het water loopt door de buizen. Tussen de buizen zitten putten om bochten in de riolering te maken. Ook kan de gemeente vanuit de putten de buizen reinigen. Via kolken (de putjes in de weg of stoeprand) loopt regenwater van de straat het riool in. Ook dat komt in de buizen onder de weg terecht.

Regenwater stroomt naar een gemaal, sloot of vijver, of verdwijnt in de bodem. Afvalwater (soms gemengd met regenwater) loopt naar een gemaal. Bij hevige regen kan het riool het extra water afvoeren via nooduitlaten: de overstorten.

De riolering bestaat uit nog veel meer onderdelen, zoals:

  • bergbezinkvoorzieningen
  • infiltratievoorzieningen
  • meetapparatuur
  • drainagevoorzieningen
  • regenwaterzuiveringen
  • iba’s
  • ontstoppingsstukken
  • ontlastputten

Meer weten?

Bergbezinkvoorzieningen Opvang van regenwater dat vermengd is met afvalwater.
Iba's Een iba is in feite een mini-rioolwaterzuivering.
Rioolsystemen in Nederland Lees alles over de verschillende rioolsystemen in Nederland

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!