Terug

Regenwater

Driekwart van het Nederlandse riool is gemengd. Dat wil zeggen dat afval- en regenwater in één buis worden afgevoerd. Per inwoner kan een gemengd riool wel zo'n 700 liter water opvangen.

De buizen kunnen dan ook heel veel water transporteren. Zo kan een gemengd riool in een uur tijd ongeveer 40 millimeter regen verwerken. Omgerekend is dat 3.000 liter per inwoner! Alleen bij extreme buien of heel veel regen in weinig tijd blijft er water op straat staan. Dankzij de overstorten is dat water meestal binnen een uur weer weg.


Als het niet regent, zijn de buizen vrijwel leeg. Hierboven een rioolbuis bij droog weer, en diezelfde buis bij een flinke regenbui.

Apart afvoeren van regenwater

Bij hevige regen kunnen de gemengde riolen overlopen. Dan komt er behalve regenwater ook vies afvalwater in vijvers of sloten terecht. Dat kan tot milieuvervuiling leiden.

Bergbezinkvoorzieningen bieden dan uitkomst. Deze grote betonnen bakken vangen het water tijdelijk op. Zo loopt er minder vervuild regenwater in sloten en vijvers. Bovendien zakt het vuil naar de bodem van de voorziening (‘bezinken'). Het water dat tóch overloopt, is dan schoner.

Een alternatief is om een deel van het regenwater apart af te voeren. Dan gaat het schonere regenwater (zoals van daken en straten) via een aparte buis direct naar sloten of vijvers. Of het loopt naar een verlaagde groenstrook (een zogeheten wadi) om daar de bodem in te zakken. Zo hoeft het riool minder water te verwerken, wat overlopen en daarmee milieuvervuiling voorkomt. Als bij bestaande bebouwing een systeem wordt aangelegd om regenwater voortaan apart te verwerken, dan heet dit afkoppelen. En met dat regenwater kunt u in uw eigen tuin leuke dingen doen!

Meer weten?

Bergbezinkvoorzieningen Opvang van regenwater dat vermengd is met afvalwater.
Aanleg van een watertuin Tips voor het ontwerpen en aanleggen van een watertuin.
Rioolsystemen in Nederland Lees alles over de verschillende rioolsystemen in Nederland
Overlast door hoosbuien

Lees hier wat u kunt doen bij extreme regenbuien en wateroverlast.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!