Terug

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering neemt de kans op extreem heftige regenbuien toe. Het water zal dan vaker op straat staan. Deze hinder moeten we accepteren.

Vergelijk dit met andere extreme weersomstandigheden als sneeuw, gladheid en storm. Dat is het voorlopig standpunt van de rioleringsvakwereld. Schade moet wel worden vermeden. Onder schade wordt verstaan:

  • water dat gebouwen instroomt
  • afvalwater dat uit het riool op straat loopt
  • blokkades van belangrijke verkeersaders
  • langdurige hinder van het verkeer

Beperken van overlast

Het beperken van wateroverlast door hevige buien kan niet alleen door de aanleg van extra riolering. Dat zou tientallen miljarden euro's kosten. Daarom wordt een goed ontwerp van de weg extra belangrijk. Als wegen tijdelijk water kunnen opvangen, voorkomen we dat het water zomaar de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en onbruikbaar worden.

Ook moet er voldoende hoogteverschil zijn tussen de weg en het gebouw. Zo moeten ondergrondse garages en winkels met een gelijkvloerse ingang een drempel of andere constructie hebben om het water tegen te houden.
 

Meer maatregelen om hevige buien zonder problemen te verwerken wordt in onderstaande animatie toegelicht.

 

 

Meer weten?

Dossier van het NOS Journaal Algemene informatie over klimaatverandering
Overlast door hoosbuien

Lees hier wat u kunt doen bij extreme regenbuien en wateroverlast.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!