Terug

Gemalen

Gemalen verpompen afvalwater, regenwater en oppervlaktewater om het af te voeren naar bijvoorbeeld de rioolwaterzuivering. Ze bestaan uit een grote put of gebouwtje en een of meerdere pompen. Afhankelijk van de grootte kunnen gemalen per uur enkele duizenden tot vele miljoenen liters water per uur verpompen.

Gemalen kunnen vastlopen door dingen die niet in het riool thuishoren. Zoals vochtig toiletpapier, vaatdoeken, maandverband of condooms. Dit kost niet alleen veel geld, maar kan ook tot milieuschade leiden.

 

Gemaal voor afvalwater Poldergemaal
Gemaal voor afvalwater Poldergemaal

 

 

Overstorten

Overstorten zijn de noodafvoeren van gemengde riolen. Ze treden meestal vanzelf in werking als bij een hevige bui de buizen vol zijn en de pompen maximaal draaien. Het regenwater loopt dan samen met een beetje afvalwater een vijver of sloot in. Daarmee zorgen overstorten bij hevige regen voor droge voeten.

Overstorten werken gemiddeld zo’n vijf tot zeven keer per jaar. Per bewoner kunnen ze wel 2.000 liter water per uur verwerken. Als het uitzonderlijk hard of lang regent, blijft het water even op straat staan. Maar binnen een uur verdwijnt het dan via de overstorten. Gemeenten en waterschappen proberen de hoeveelheid afvalwater dat via een overstort in de natuur komt, zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door regenwater af te koppelen.

Nooduitlaten zijn overstorten die alleen bij héél extreme buien werken. Dat gebeurt eens in de paar jaar. Maar dan zijn ze ook echt nodig om droge voeten te houden.

Sommige gemeenten noemen regenwateruitlaten van gescheiden riolen ook overstorten.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!