Terug

Drainagevoorzieningen

Grondwater kan dicht onder het maaiveld zitten. Dat kan bijvoorbeeld zorgen voor vocht in huis. Meestal is dit met bouwkundige oplossingen te verhelpen. Soms legt de gemeente drainageleidingen aan. Dat zijn ‘lekke buizen’ om grondwater op te vangen en af te voeren.

Een gemeente doet dat bijvoorbeeld als ze oude en lekke riolen vervangt die grondwater afvoeren. Want een nieuw riool lekt niet. Waar nodig kunt u zelf natuurlijk ook een drainagevoorziening aanleggen. Bijvoorbeeld door het ingraven van drainageslangen. Wel is het handig om dit vooraf met uw gemeente te overleggen.

 

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!