Terug

De weg

Riolen zijn gemaakt om heel veel regenwater te kunnen verwerken. Zelfs zoveel, dat er net geen water op straat blijft staan bij een forse bui die gemiddeld één keer per twee jaar voorkomt. Ook de weg is zó aangelegd, dat die het extra water korte tijd kan opvangen.

De tekening laat enkele varianten zien, waarbij de straat met stoepranden (bovenste) het meeste water kan opvangen.

De opvang op straat voorkomt dat het water de huizen inloopt of dat belangrijke wegen onderlopen en niet meer te gebruiken zijn. Soms kan de regen ook via de weg een vijver of sloot in lopen. Natuurlijk is er bij extreme buien altijd een beetje overlast. Maar dankzij de overstorten is die snel voorbij.

Wateroverlast en -schade komen vooral voor op plaatsen waar de weg weinig regenwater kan opvangen. Vaak gaat het om heel vlakke wegen die zonder drempel op gebouwen uitkomen, zoals in winkelcentra. Of om hellende gebieden. Daar verzamelt al het water zich snel op het laagste punt. Met een drempel voor uw deur voorkomt u schade in huis.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!