Terug

Buizen

Rioolbuizen hebben verschillende formaten en vormen. De doorsnede van het openbare riool varieert van twintig tot meer dan tweehonderd centimeter. De meeste rioolbuizen zijn van beton of kunststof. Soms van aardewerk, gietijzer of asbestcement. Meestal zijn de buizen rond, maar betonnen buizen kunnen ook eivormig zijn.

De buizen moeten een klein beetje schuin liggen om het water te laten stromen. Soms is dat maar 1 mm per meter buis. De aanleg is dus een heel precies werk. Tussen de buizen zitten putten. Het geheel van een aantal buizen en putten heet ook wel rioolstreng.

Putten

Een riool kan niet zonder putten. Om de veertig meter ligt in het riool een put om het riool te inspecteren (zie foto onder) of te reinigen. Ook voor het maken van een bocht of meerdere buizen op elkaar aan te sluiten gebruiken we putten. Daarnaast dienen putten bijvoorbeeld als overstort of als ophangplaats voor meetapparatuur.

Kolken

Via kolken loopt regenwater het riool in. Kolken kunnen in de straat (foto) of stoeprand liggen. Onder in de kolk vangt een bak het meegestroomde zand, slib en vuil op (foto linksonder). Gemeenten reinigen deze bak regelmatig met een kolkenzuiger (foto midden). De kolk voert het water af naar een regenwaterriool of een gemengd riool. De meeste kolken hebben ook een stankslot, net zoals in het putje bij u thuis. Dit slot voorkomt stank op straat.

Zogenaamde infiltratiekolken (foto rechtsonder) zijn niet altijd op het riool aangesloten. Soms loopt het regenwater direct de bodem in. Dat gebeurt via een extra lange buis met openingen aan de zijkant.

Kolk voor aanleg Reiniging van kolken Infiltratiekolk
Kolk voor aanleg Reiniging van kolken Infiltratiekolk

Meer weten?

Video School TV Allerlei kolken en putten: drinkwater, riool, gas of voor de brandweer?

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!