Eddy en Tonny reinigen riolen

Tonny en Eddy zijn rioolreinigers. Met hun vrachtwagens met hogedrukspuit en afzuiginstallatie maken zij riolen schoon, zodat verstoppingen voorkomen en verholpen worden. Zodat het afvalwater goed en probleemloos wordt afgevoerd. Belangrijk werk, maar vaak onzichtbaar, en daarom nu op film gezet.


Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!