Drukriolering en persleiding

Bij drukriolering duwt een pomp in een ondergrondse put (tekening) over het afvalwater in een leiding. Let op: Het regenwater mag daar niet bij; dat kan de drukriolering niet verwerken! De pomp, het putje en de benodigde schakelkast zijn duur in aanleg en onderhoud.

De rioolbuizen zijn een soort dikke tuinslangen en daarmee naar verhouding minder duur om aan te leggen. Vanwege de kosten is drukriolering vooral aantrekkelijk als de afstanden tussen huizen groot zijn. Dan moet je namelijk veel meters leiding en weinig aansluitingen maken. Dus buiten de bebouwde kom. Overigens bestaan er ook varianten met luchtdruk en vacu├╝mpompen. Maar deze komen veel minder vaak voor.

Normale rioolbuizen lopen een beetje af en komen daardoor steeds dieper in de grond te liggen. Praktisch gezien kan dat niet veel dieper dan vijf meter onder het oppervlak. Je moet dan namelijk heel veel grond weggraven. En dat kost meestal teveel geld. Als de buis de maximale diepte heeft bereikt moet een gemaal het water weer omhoog pompen. In een volgend riool loopt het dan weer vanzelf naar beneden.

Die normale rioolbuizen zijn niet altijd aantrekkelijk. Als er onder de grond te weinig ruimte is. Of het afvalwater grote afstanden moet afleggen zonder dat er nieuw rioolwater bijkomt. In die gevallen legt de gemeente de buizen niet schuin. Dan duwt een gemaal het afvalwater door de buis: persleiding.

Persleidingen worden veel gebruikt om grote hoeveelheden afvalwater te transporteren van de stad naar de rioolwaterzuivering. Zo ziet u op de foto de aanleg van een persleiding van wel 2 meter doorsnee.


Meer weten?

Opbouw van het riool Welke onderdelen vormen de basis van een rioolsysteem?

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!