(Verbeterd) gescheiden riool

Voor een gescheiden en een verbeterd gescheiden rioolstelsel zijn twee buizen nodig: één voor het afvalwater en één voor het regenwater. Toch verschillen beide systemen nogal van elkaar.

Gescheiden

Bij gescheiden riolen gaat al het regenwater direct naar vijvers of sloten. Het afvalwater gaat naar een gemaal. Vervolgens pompt het gemaal het afvalwater naar de rwzi. Vergeleken met een gemengd of verbeterd gescheiden riool hoeft de rwzi met dit systeem veel minder hard te werken. Maar ook gescheiden riolen kunnen tot vervuiling leiden. Bijvoorbeeld omdat regenwater niet altijd schoon is. Of door foutieve aansluitingen, zoals aansluiting van een extra toilet (bijvoorbeeld in een aanbouw) op een regenpijp. Dan komt het vieze toiletwater direct in een vijver of sloot terecht. U kunt als bewoner helpen regenwater schoon te houden. Ook kunt u regenwater zelf in uw tuin gebruiken.

Verbeterd gescheiden

Bij verbeterd gescheiden riolen lopen regen- en afvalwater allebei naar een gemaal. Vanaf het gemaal gaat een klein deel van het regenwater naar de rwzi: het water van kleinere buien en het begin van grotere buien. Bij dit deel zit ook het afvalwater uit foutieve aansluitingen. De rest van het (vaak wat schonere) regenwater loopt over naar een vijver of sloot. Helaas gaat jaarlijks toch nog 75% van het regenwater naar de rwzi.

Afkoppelen

Een afgekoppeld stelsel is in feite een gescheiden systeem. Vroeger ging het om de ombouw van een bestaand gemengd systeem naar een apart systeem voor beide soorten water. Tegenwoordig gebruiken we de term ook voor nieuwe systemen. Bij een afgekoppeld stelsel heeft de gemeente maatregelen getroffen om vervuiling van vijvers en sloten te voorkomen.  Bijvoorbeeld door alleen de schonere oppervlakken (zoals daken en straten) van het systeem te scheiden (‘afkoppelen’). Dan gaat het regenwater direct (of via een regenwaterzuivering) naar een vijver of sloot. Of het zakt via een infiltratievoorziening in de bodem. Meestal kan het regenwater van woonstraten en daken zonder zuivering de bodem, vijver of sloot in. U als bewoner kunt voor uw eigen tuin en op straat helpen het regenwater schoon te houden.

Dit afkoppelen van bestaande stelsels gebeurt meestal als de gemeente toch een riool moet vervangen of een wijk gaat herinrichten. Want afkoppelen is erg duur: gemiddeld meer dan 3.000 euro per woning voor alleen de straat en de voorkant van het dak! Inmiddels koppelen gemeenten bij nieuwbouw de meeste daken en woonstraten meteen af. Doorgaande wegen en andere vieze oppervlakken sluiten ze vaak aan op een verbeterd gescheiden riool.

Afkoppelen en gebruik maken van dat regenwater in uw eigen tuin kan mooi, leuk en ook nuttig zijn.

Voor- en nadelen

Volledig gescheiden systemen lozen al het regenwater op vijvers of sloten. Dat scheelt werk op de rwzi. Maar de aanleg van dit systeem is duurder, omdat er meer buizen in de grond moeten, zoals het regenwaterriool op de foto.

Ook kan dit systeem tot vervuiling leiden. Bijvoorbeeld omdat regenwater niet altijd schoon is. Maar ook door foutieve aansluitingen, zoals aansluiting van een wasmachine op een regenpijp. Dan komt het vieze water uit de wasmachine direct in een vijver of sloot terecht.

De verbeterd gescheiden systemen zijn ontwikkeld om de nadelen van een gescheiden systeem op te lossen. Bij deze systemen gaat niet al het regenwater naar de zuivering. Alleen het water van kleine buien en het begin van grotere buien gaat naar de rwzi. Vaak zit hierin zit namelijk het meeste vuil van daken en straten. Als het langer regent, is het meeste vuil van de straat gespoeld.

Ook afvalwater uit foutieve aansluitingen gaat naar de rwzi. De rest van het (schonere) regenwater komt terecht in een vijver of sloot. Helaas gaat jaarlijks toch nog 75% van het regenwater naar de rwzi.


Meer weten?

Vrij vervalstelsel Bij de meeste rioolsystemen lopen de buizen een beetje schuin.
Drukriolering en persleiding Bij drukriolering duwt een pomp het afvalwater in een leiding.
Nieuwe sanitatie en urinescheiding Video over urinescheiding en andere innovatieve sanitatietechnieken.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!