Terug

Teken en bereken uw watertuin

Veel mensen vinden water in de tuin leuk en gezellig. Denk aan bakken die overlopen met klaterend water. Een bemoste steen waar water op druppelt. Of een border met mooie grassen die af en toe in het water staan. Ziet u het voor u?

In principe kunt u doen wat u zelf mooi vindt. Maar een watertuin hebt u natuurlijk niet zomaar. Er kunnen dingen echt fout gaan als u ondoordacht te werk gaat. Teken daarom vooraf altijd een ontwerp. Of laat een tuinarchitect dat doen.

En - heel belangrijk - bereken vooraf goed wat uw tuin aankan, dus hoeveel regenwater uw tuin kan opvangen. Pas als u dat duidelijk hebt, kunt u veilig gaan graven en knutselen. Met een mooie watertuin als resultaat!

Zelf doen of deskundige hulp?

Een watertuin ontwerpt u net als een ‘gewone’ tuin. Met wat voorbereiding kunt u het dus zelf doen. Hebt u een tuin op een natte bodem of op een bodem die slecht water doorlaat? Zoals klei of veen? Dan zakt het opgevangen water niet zo makkelijk weg. Een deskundige kan u dan met de technische aspecten helpen. Bij een tuin op een zandbodem zakt het water snel weg. Dan is de techniek eenvoudiger. Maar ook dan is het belangrijk dat u uitrekent hoeveel liter regenwater uw tuin moet kunnen opvangen om probleemloos te werken. Of u beter deskundige hulp kunt inschakelen om wateroverlast te voorkomen?

Met deze vragen hebt u snel antwoord.

  • Ligt uw tuin lager dan de straat?
  • Ligt uw huis lager dan (een deel van) de tuin?
  • Ligt de tuin van uw buren veel lager dan uw tuin?
  • Woont u op kleigrond of veen?

 

Hebt u alle vragen met ‘nee’ beantwoord? Dan kunt u prima zelf een watertuin aanleggen. Gebruik de rekenmodule regenwateropvang op deze site om te bepalen hoeveel ruimte u nodig hebt om regenwater in uw tuin op te vangen. Hebt u een of meer vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan kunt u beter een deskundige inschakelen.

De emmerproef

In principe kunt u zelf vaststellen hoe goed de bodem in uw tuin water doorlaat. Graaf eerst een gat van 30 x 30 x 30 cm. Gooi hierin vervolgens een emmer water leeg. Is het water binnen een halfuur helemaal weggelopen? Dan hebt u een goed doorlatende, zandige grond. Duurt het meer dan vier uur voordat het water weg is? Dan weet u zeker dat u op een slecht doorlatende veen- of kleigrond zit.

Deze proef is handig, maar natuurlijk niet nauwkeurig. Soms ligt er net op uw proefstuk een boomstronk of stuk puin in uw tuin. Die kan het resultaat van de proef beïnvloeden. Doe de proef daarom voor de zekerheid in meerdere hoeken van uw tuin. Als de bodem goed doorlatend is, kunt u zeker een watertuin aanleggen. Want het regenwater kan makkelijk in de bodem zakken. In andere gevallen kunt u het best een adviseur inschakelen.

Meer weten?

Maak uw tuin amfibievriendelijk Tips om tuinen en vijvers geschikt te maken voor amfibieƫn

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!