Terug

Rioolwaterzuivering

Ons afvalwater stroomt via het riool naar een rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Hier maakt het waterschap het vieze water schoon. Daarna gaat het schone water terug naar het oppervlaktewater. Zo kunnen we veilig in het water zwemmen en voorkomen we milieuvervuiling. Daarom moeten bedrijven bijvoorbeeld vergunningen aanvragen als ze water willen lozen.

Nederland telt zo’n vierhonderd rwzi’s. De waterschappen beheren deze zuiveringsinrichtingen. Een waterschap zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in een bepaald gebied. Dus van het water in bijvoorbeeld sloten, rivieren en kanalen.

Het schoonmaken van rioolwater kost de waterschappen jaarlijks 1,2 miljard euro. Een huishouden betaalt jaarlijks ruim € 150 voor deze zuivering.

Overigens heeft het waterschap nog meer taken, waarvoor u ook betaalt.

Taken van het waterschap

  • Controleren en onderhouden van onze dijken (in totaal ongeveer 3.400 km).
  • Zuiveren van afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater.
  • Zorgen voor voldoende water (niet te veel en niet te weinig).
  • Beheren van vaarroutes (55.000 km) en landwegen (7.000 km). (Dit doen niet alle waterschappen.)

Meer weten?

Uw eigen waterschap Website met informatie van de gezamenlijke waterschappen
Droppie Water Speelse watersite voor kinderen van de basisschool
Unie van Waterschappen Website van de koepelorganisatie van waterschappen

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!