Terug

Regenwaterzuiveringen

Regenwater is niet altijd schoon. Als het niet té vies is, kan de gemeente het via een infiltratievoorziening in de bodem laten zakken. Soms voert ze het regenwater af naar de rwzi.

Sinds kort gebruiken gemeenten ook wel een aparte regenwaterzuivering, zoals een lamellenafscheider (foto). Dit is een heel nieuwe ontwikkeling. Dus het is nog niet bekend hoe goed deze zuiveringen werken.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!