Terug

Ontstaan van het riool

Duizenden jaren geleden groeiden de eerste nederzettingen uit tot grotere dorpen en uiteindelijk steden. De omgeving kon de toenemende ontlasting, urine en ander afval niet meer op een natuurlijke manier verwerken. Dus maakten de mensen de eerste toiletten en afvoeren voor afvalwater.

In de oudheid (tot 500 jaar voor Christus)

Bij opgravingen zijn toiletten en afvoeren gevonden die verrassend veel lijken op onze huidige riolering! De oudste buis die is gevonden, is van klei en dateert van 4.000 jaar vóór Christus.

Op het Griekse eiland Kreta zijn zelfs nu nog veel buizen in gebruik van 2.000 jaar vóór Christus!

Middeleeuwen (700-1500 na Christus)

In de Middeleeuwen was het helemaal slecht gesteld met hygiëne en sanitair. Iedereen smeet alles gewoon op straat. Dit leidde in de steden en dorpen tot enorme stank, viezigheid en snelle verspreiding van ziekten. Pas aan het eind van de Middeleeuwen kregen de open riolen in sommige steden (zoals Parijs en Londen) overkappingen. Deze tunnels zijn de voorlopers van onze huidige rioolbuizen.

19e eeuw

In de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde de industrie zich snel. Ook groeide de bevolking enorm en werden de steden steeds groter. Door de slechte sanitaire voorzieningen in de steden ontstonden zware epidemieën. Toen werd duidelijk dat we afvalwater beter moesten gaan afvoeren. In Londen werd daarom de eerste moderne riolering ontworpen en aangelegd (zie de video).

20e eeuw

Pas in de loop van de negentiende eeuw kregen de eerste Nederlandse steden gesloten rioolkanalen. In achterbuurten, kleinere steden en dorpen kwam dat zelfs pas (ver) in de twintigste eeuw. Rond 1935 gebruikten veel mensen dus nog poepemmers (zie de foto en video hiernaast), ook omdat nog niet alle toiletten via binnenriolering waren aangesloten op de buizen in de straat. De poepemmers werden met paard en wagen opgehaald door de 'tonnenboer', of geleegd in putten in of naast het huis, in rioolkanalen of in een rivier.

Veel experts erkennen dat riolering het beste medicijn is tegen veel ziekten. In 2007 werd riolering door lezers van het British Medical Journal verkozen tot de belangrijkste 'medische' doorbraak in de afgelopen 200 jaar.

Huidige riolering

Inmiddels is het openbare rioolstelsel in Nederland bijna 110.000 kilometer lang. Vrijwel 100% van de bevolking is hierop aangesloten. Nog maar zo'n 20.000 huizen hebben geen rioolaansluiting, omdat hun woningen te ver van een rioolstelsel liggen. Daarom hebben ze hun eigen minizuivering in de tuin. Meer cijfers over de riolering en het zuiveren van afvalwater staan in Riool in Cijfers.

Meer weten?

Riolering als medicijn (PDF) Volgens experts is riolering het beste medicijn tegen veel ziekten (Engels)
In de buik van de stad Leuke beschrijving van de 'ruien' in Antwerpen
European Sewer Tour Website met berichten en plaatjes over riolering in Europa (Engelstalig)
Sewerhistory.org Geschiedenis van de riolering (Engelstalig)
Waterhistory.org Geschiedenis van het watergebruik (Engelstalig)

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!