Terug

Onderdelen van een watertuin

Regen valt op het dak, loopt via de dakgoot en regenpijp naar beneden en komt dan in het riool. Zo is de situatie bij de meeste gebouwen. Als u een watertuin wilt maken, knipt u eigenlijk de aansluiting op het riool door. U moet het regenwater dan gaan opvangen – en dat kan op allerlei plekken en manieren. Volgt u met ons de weg van het water?

Daken, dakgoten en regenpijpen

Veel daken zijn schuin en hebben dakpannen. Water stroomt dan direct weg naar de dakgoot. Maar wanneer daken plat zijn, kunt u hier uw watertuin al laten beginnen. Er zijn steeds meer technieken voor ‘groene daken’. De laatste jaren is ook veel geëxperimenteerd met regenpijpen en andere manieren om water naar beneden te krijgen.

Bestrating

Tuinen zijn meestal gedeeltelijk bestraat. Is die bestrating ondoorlatend, dan moet u die bij uw dakoppervlak optellen. Is de bestrating juist goed doorlatend, dan kan regenwater makkelijk wegzakken door of langs de stenen. Zulke bestrating is dus praktisch, maar kan ook fraai zijn. Vaak zit de regenpijp nabij het huis en moet het water de bestrating ‘oversteken’ om bij een vijver of grasveld te komen. Dat kan ondergronds, maar ook bovengronds via een gootje. 

Regentonnen, reservoirs en vijvers

Regenwater is prachtig gietwater, dus vang het op! Maar voor de berging in een watertuin is een regenton minder geschikt. In een watertuin hebt u ‘lege’ ruimte nodig om water te bergen. Dat kan een vijver zijn waarvan het peil kan stijgen of lege bak. Zo’n bak kan natuurlijk talloze vormen hebben. 

Opvang van water

Je moet regenwater uiteindelijk wel weer kwijt! Water dat in grind, op een grasveld of in een border verzameld wordt, zakt daar weg. Hoe doorlatender de grond, hoe sneller. Hier kunnen de tuinliefhebbers echt gaan experimenteren! Ook kunt u opzoeken welke beplanting geschikt is. Grintkoffers, infiltratiekratjes of holle ruimte onder een terras zijn geschikt voor grote hoeveelheden water. Sommige mensen zullen juist deze ondergrondse oplossingen interessant vinden! 

Overloop naar het riool

Zeker in een kleine tuin is het erg belangrijk om een ‘noodklep’ te maken voor een regenbui die de capaciteit van uw opvang overstijgt! Of misschien is uw grond slecht doorlatend en wil u het water langzaam afvoeren naar een sloot of plas. U mag slechts in overleg met uw gemeente een een overloop maken op het riool. 

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!