Terug

Hoosbuien

Als het heel hard regent, lopen de rioolbuizen vol en draaien alle pompen op volle kracht. Waar nodig lopen de riolen over via de overstorten. Zo kan het riool in een uur tijd wel 30 millimeter regen verwerken. Dat zijn drie emmers per vierkante meter!

Soms blijft er water op straat staan. Bijvoorbeeld als het een paar minuten héél hard regent of als in een uur méér dan 30 millimeter regen valt. De weg vangt dan het extra water tijdelijk op. Daarvoor zijn de wegen in principe ook ontworpen. Zo voorkomen ze dat het water de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en niet meer bruikbaar zijn. Dankzij de overstorten is het water gewoonlijk binnen een uur weer weg.

De video Water op straat na hevige regenval laat een animatie zien van de werking van de straat als verlengstuk van het riool. De video Het regent, het regent gaat er wat breder op in.

Wat kunt u doen?

U kunt uw gemeente helpen problemen met overtollig water op te lossen. Ziet u in de loop van de jaren de problemen groter worden? Of ziet u ergens een stuk straat helemaal onder water staan? Houd dit in de gaten en maak eventueel foto's. Geef het door aan uw gemeente zodat zij maatregelen kan nemen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Wanneer ontstaan problemen?

In de animatie hieronder ziet u vijf voorbeelden van hoe waterschade door hevige neerslag kan ontstaan en hoe u dit kunt oplossen.

 


Hieronder kunt u zelf zien hoe wateroverlast te voorkomen is, ook bij meer hevige buien door toekomstige klimaatverandering. Wat zijn goede maatregelen? Wat zijn dure maatregelen? Klik op de cartoon.

 

Onder een heuvel of lager dan de weg

Uw huis staat (min of meer) onder aan een heuvel. Het water komt van boven en stroomt bij een hevige bui zelfs uit uw toilet. Of uw huis ligt lager dan de weg, waardoor water van de straat bij u in huis kan stromen.

Neem in beide gevallen contact op met uw gemeente om overlast te voorkomen.

Kleine drempel en goot

Inritten zijn gevoelig voor wateroverlast. Bij hevige buien houdt de kleine drempel het water van de straat waarschijnlijk niet tegen. Toch is dat niet het grootste probleem. De goot net vóór de garage kan maar weinig regenwater opvangen. Als de pomp daar uitvalt door een (stroom)storing dan stroomt uw garage vol water.

Om wateroverlast te voorkomen, kunt u de goot vóór de garage (laten) vergroten. Of een extra pomp en noodstroomvoorziening laten plaatsen. Maar u kunt ook uw spullen in de garage wat hoger zetten. Dan hebt u niet meteen schade. Houd in elk geval uw drempel voor de inrit op hoogte.

Onjuiste aansluiting in de kelder

Een putje of wasmachine in de kelder of souterrain kan erg handig zijn. Maar let op! Als de rioolaansluiting in uw kelder minder dan 15 cm boven het niveau van de straat ligt moet die aan speciale eisen voldoen. U kunt hierop niet zomaar uw wasmachine aansluiten, want dan hebt u bij harde regen een probleem.

Het water van de straat zorgt namelijk voor grote druk in het riool. Hierdoor loopt rioolwater via uw putje of wasmachineafvoer zo uw kelder in. Om dit te voorkomen, kunt u het best een installateur inschakelen.

Pas uw rijgedrag aan

Bij zeer hevige regen staat er tijdelijk water op straat. Dat vraagt om aangepast rijgedrag. Op de foto is de golf van de auto zó hoog, dat het water wel in huizen kan komen.

Meer weten?

Nieuwbouw en herstructurering

Onderdeel van Deltaprogramma om te komen tot klimaatbestendige steden

Op zoek naar een installateur? UNETO-VNI, de organisatie voor de installatiebranche.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!