Terug

Gemengd riool

Bij het gemengde riool komt al het water samen in één buis. Dat is relatief simpel (zie tekening binnenshuis en in de straat). De gemeente hoeft maar één buis aan te leggen en niet te controleren of regen- en afvalwater gescheiden blijven. De aanleg is ook het goedkoopst. Driekwart van het Nederlandse riool is gemengd.

Gemengde riolen kunnen veel water opvangen: meer dan 700 liter per inwoner. Toch kan bij hevige regen niet al het water in die ene buis. Ook al draaien de pompen naar de rwzi vier keer zo hard als normaal. Dan loopt het regenwater, gemengd met afvalwater, via overstorten in een vijver of sloot. Dit kan leiden tot milieuvervuiling.

Betere waterkwaliteit

Om bij hevige regen vervuiling van sloten of vijvers te voorkomen, hebben gemengde riolen zogenaamde bergbezinkvoorzieningen. Dit zijn meestal enorme betonnen bakken die het water tijdelijk opvangen. Hierdoor loopt het riool minder snel over. Bovendien zakt het vuil naar de bodem van de bak (‘bezinken'). Het water dat toch overloopt, is dan schoner. Na de bui gaat de inhoud van de bak naar de rwzi. Gemengde riolen met deze bakken heten ook wel verbeterd gemengde riolen (zie schema hieronder).

Bezinken van regenwater

Bergbezinkvoorzieningen verbeteren de kwaliteit van het water. Bij hevige regen vangen ze uit de gemengde riolen regenwater op dat vermengd is met afvalwater. Zo loopt er minder vervuild regenwater in sloten en vijvers. Bovendien zakt het vuil naar de bodem van de voorziening (‘bezinken'). Het water dat toch overloopt is dan schoner.

Bergbezinkbassins komen het meest voor. Dit zijn grote betonnen bakken. Vaak helpen bergbezinkbassins niet om wateroverlast te voorkomen. Veel bassins kunnen maar 2 mm water bergen. Bij forse buien zijn ze dus snel vol. Alleen héél grote bakken kunnen helpen om het gemengde riool minder snel te laten overlopen.

Voor- en nadelen

Gemengde systemen zijn makkelijk te beheren en goedkoop. Al het water komt in één buis terecht. Nadeel is wel dat ook veel schoon regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) gaat. En als het hard regent, komt een deel van het vieze afvalwater via de overstorten in vijvers of sloten terecht. Maar zonder die overstorten zou bij hevige regen het water op straat blijven staan.

Meer weten?

Gescheiden riool Een (verbeterd) gescheiden rioolsysteem heeft twee buizen.
Vrij vervalstelsel Bij de meeste rioolsystemen lopen de buizen een beetje schuin.
Drukriolering en persleiding Bij drukriolering duwt een pomp het afvalwater in een leiding.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!