Skip to Content
Afbeelding

Jouw rol als huiseigenaar of huurder

Jouw rol als huiseigenaar of huurder

Op de wc ben je niet alleen gebruiker van de wc en dus van het rioolwatersysteem. Je kunt tegelijk ook beheerder en eigenaar zijn. Jouw verantwoordelijkheden verschillen als je eigenaar of huurder van een huis bent. Als eigenaar van je eigen huis heb je meer taken dan iemand die zijn huis huurt.

Rol 1: Eigenaar

De eigenaar bezit de riolering. In openbaar gebied is de riolering van de gemeente. En in het huis en in de tuin bezit de huiseigenaar de riolering. Soms hoort daar ook (een deel van) een achterpad bij. Een huiseigenaar moet zorgen dat er geschikte voorzieningen zijn voor:

  • Het afvoeren van afvalwater
  • Het zelf verwerken van het regenwater dat op zijn terrein valt. Vaak gaat regenwater via de riolering naar de openbare ruimte. In steeds meer gemeenten mag dit niet (meer)
  • Het voorkomen van grondwateroverlast. Om vochtoverlast in huis te voorkomen, moet de eigenaar er zelf voor zorgen dat zijn gebouw aan de boven-, zij- en onderkant waterdicht is.

Rol 2: Beheerder

De beheerder moet ervoor zorgen dat het riool en de voorzieningen voor regen- of grondwater blijven werken en dat ze worden gemaakt als ze kapotgaan. Als bijvoorbeeld boomwortels een buis kapot drukken legt de beheerder een nieuw stuk buis aan, of als er een verstopping is ontstopt hij de buis. Het kan om grotere dingen gaan, zoals een buis vervangen. En ook kleinere dingen, zoals het leegmaken van de sifons, bladvangers en dakgoten. Het beheer van achterpaden en de riolering die daar ligt, pakken de eigenaren samen op.

Rol 3: Gebruiker

Bewoners van een huis hebben de rol van gebruiker. Zij moeten problemen voorkomen door het riool te gebruiken waarvoor het bedoeld is. Dit betekent geen dingen in het riool gooien die het riool stukmaken of verstoppen.

Meerdere rollen tegelijk

Als je je huis hebt gekocht en er ook in woont, ben je de eigenaar, beheerder en gebruiker van alles in je huis en tuin. Je bent dan verantwoordelijk voor het hebben van goede voorzieningen, voor het goed gebruik ervan en voor het onderhoud.

Als je je huis huurt, bijvoorbeeld van een woningbouwvereniging, dan ben je gebruiker en een beetje beheerder. De eigenaar van het huis moet zorgen voor een goede riolering en goede voorzieningen voor regenwater en soms ook grondwater. Als er dingen stuk zijn moet hij die (laten) vervangen. Als huurder heb je kleine beheertaken, zoals het leegmaken van sifons.