Skip to Content
Afbeelding

Bubbels en stank

Bubbels en stank

Stank is soms het gevolg van een klein probleem, zoals geen water in het stankslot. Meestal zijn stank en bubbels het gevolg van een groter probleem. Namelijk dat de ontluchting ontbreekt of niet goed werkt. Als er regen in het riool loopt, moet er om plaats te maken eerst lucht uit. En als het water uit het riool loopt, moet er weer lucht in. Dat geldt net zo goed voor het riool in je huis als voor het riool onder de weg. De lucht van het riool onder de weg gaat zelfs voor een groot deel door huisriolen het riool uit. Samen met de lucht uit jouw eigen riool komt die namelijk boven je dak uit de ontspanningsleiding. Vooral als het regent, moet er veel lucht in korte tijd uit het riool kunnen ontsnappen om plaats te maken voor water. Die lucht stinkt, en die wil je natuurlijk niet in huis hebben. Daarom moet het riool in huis luchtdicht zijn. Maar wat nou als je toch bubbelende afvoeren hebt of een rioollucht uit een afvoerputje ruikt?

Rioollucht boven

Als je rioollucht ruikt op de eerste verdieping, dan is de kans groot dat de ontspanningsleiding ontbreekt, te klein is of niet kan ontluchten.

Stank zonder bubbels

Als je langere tijd een afvoer niet hebt gebruikt, bijvoorbeeld omdat je op vakantie was, kan het stankslot zijn opgedroogd. Dan zit er geen water meer in dat de rioollucht tegenhoudt. In dat geval ben je van de stank af door wat water in het afvoerputje te laten lopen.

Bubbelende afvoeren

In sommige huizen is bij de aanleg vergeten een ontspanningsleiding aan te leggen. Soms is die buis bij een verbouwing weggehaald of vervangen door een te kleine buis. Dan kun je problemen krijgen, zoals bubbelende afvoeren of stank in huis. Als je riool niet verstopt is en je hoort tóch gebubbel, dan zit het probleem in de beluchting en/of ontluchting. Dat geldt ook als elke rioolaansluiting in huis wel een stankslot heeft en het riool tóch stinkt. Schakel bij bubbelende afvoeren of een stinkend riool een deskundige in, zoals een installateur.

Veranderingen in huis of in de buurt

Soms blijkt pas dat er in je huis iets niet in orde is nadat er veranderingen zijn aangebracht. Bijvoorbeeld als je een aanbouw hebt gemaakt of na aanpassingen van het riool door de gemeente. Of je hebt het regenwater van je huis afgekoppeld. Tot het moment van afkoppelen zorgden de regenpijpen ook voor ontluchting van het gemengde riool, maar na het afkoppelen kan dat niet meer en ontstaan problemen. Heb je stankproblemen sinds bij jou in de buurt aan het riool is gewerkt? Of woon je in een gebied met flinke hoogteverschillen? Overleg dan met de gemeente om een oplossing te vinden.