Bergbezinkvoorzieningen

Bergbezinkvoorzieningen verbeteren de kwaliteit van het water. Bij hevige regen vangen ze uit de gemengde riolen regenwater op dat vermengd is met afvalwater. Zo loopt er minder vervuild regenwater in sloten en vijvers. Bovendien zakt het vuil naar de bodem van de voorziening (‘bezinken’). Het water dat toch overloopt is dan schoner.

Bergbezinkbassins komen het meest voor. Dit zijn grote betonnen bakken. Vaak helpen bergbezinkbassins niet om wateroverlast te voorkomen. Veel bassins kunnen maar 2 mm water bergen. Bij forse buien zijn ze dus snel vol. Alleen héél grote bakken kunnen helpen om het gemengde riool minder snel te laten overlopen.

Bergbezinkbassin aanleg Bergbezinkbassin2

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!