Terug

Voor leerlingen

Zoek je informatie voor een spreekbeurt of (profiel)werkstuk? Op deze website staat veel informatie over drinkwater, afvalwater, regenwater, grondwater, oppervlaktewater, riolering en waterzuivering. Kijk dus rond op deze site.

Stichting RIONED heeft bovendien posters, ansichtkaarten en een DVD met de films beschikbaar, die je kunt aanvragen voor gebruik in de klas. Heb je vragen? Mail naar info@riool.info.

Op deze pagina vind je een selectie van informatieve websites ingedeeld naar leeftijd.

Leerlingen van de basischool

Kinderen van 4 tot 7 jaar

Kinderen van 7 tot 10 jaar 

Kinderen van 10 tot 12 jaar

Leerlingen van het voortgezet onderwijs

Voor het maken van een profielwerkstuk

Leerlingen van het middelbaar onderwijs

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!