Terug

Aanleg en onderhoud

Ná het doorrekenen en ontwerpen begint het buitenwerk: het graven en knutselen. Daarbij komt u altijd onverwachte zaken tegen. Of u nu alleen water naar het gazon leidt of de hele tuin op de schop neemt. Zo kan een regenpijp méér water afvoeren dan u had verwacht. Of er blijft water staan, doordat de bodem toch niet zo goed water doorlaat.

Bij de aanleg van uw watertuin kunt u onverwachte dingen tegenkomen, waardoor u uw plan moet bijstellen. Oók als u vooraf een goed ontwerp hebt gemaakt. Hieronder vindt u aandachtspunten van mensen die zelf een watertuin hebben aangelegd. De punten zijn verdeeld over drie belangrijke eigenschappen van een watertuin: vollopen, leeglopen en (soms) overlopen.

Vollopen

Water stroomt van hoog naar laag. Let goed op wat er gebeurt als het regent. Waar ontstaan plassen? Hoe lang blijven deze plassen liggen? Het water geeft een mogelijk hoogteverschil aan, waarvan u in uw watertuin gebruik kunt maken. Zorg dat het water naar de voorziening kan stromen. Zijn er meerdere regenpijpen? Dan hebt u meerdere opvangruimtes nodig of u moet het water naar één centrale voorziening leiden.

Let op dat het water geen bladeren of zand meevoert naar de voorziening. Gebruik daarom bladvangers en zandvangputten.Houd rekening met kabels en boomwortels als u een ondergrondse leiding aanlegt.

Leeglopen

Vaak is het terras niet aangesloten op het gemeentelijke riool. Hebt u wateroverlast bij uw terras? Dit heeft waarschijnlijk te maken met een slechtdoorlatende bodem. De doorlatendheid van de bodem bepaalt de snelheid waarmee het water uit een ondergrondse voorziening leegloopt. Bereken of de plek waar u water wilt infiltreren voldoende doorlatend is. U kunt dit nog controleren met de emmerproef. Is de doorlatendheid van de bodem onvoldoende, dan kunt u beter geen watertuin met ondergrondse opvang maken. Ondergrondse voorzieningen kunnen op lange termijn verstopt raken door fijn slib. Verpak daarom de infiltratiekoffer in wortelwerend doek en omring de koffer met grind. Zo verkleint u de kans op verstopping aanzienlijk.

Overlopen

Soms regent het zó hard of lang, dat de voorziening het vele water niet aankan. Met de volgende aandachtspunten kunt u ook dán wateroverlast voorkomen. Controleer waar het water naartoe gaat als de voorziening vol is. Loop hiervoor naar de plaats waar u de opvangruimte wilt aanleggen. Zorg ervoor dat overtollig water niet in uw schuur of andere ongewenste plekken stroomt. Creëer daarom goede overloopmogelijkheden, zodat het extra water ergens naartoe gaat waar het geen schade aanricht.

Kunt u niet genoeg opvangruimte in uw tuin creëren en kan het water ook niet uw tuin in stromen? Dan is een overloop op het gemeentelijke riool eventueel een optie. Maar let op, want dit kan alleen als uw tuin hoger ligt dan de straat. Zo niet, dan zou u bij extreem weer kans hebben op rioolwater in uw tuin! Wilt u meer informatie over de aanleg van een watertuin of hebt u specifieke vragen? Schakel dan een deskundige in.

Rob Verlinden laat zien hoe je een watertuin aanlegt

Het SBS6-programma De Tuinruimers (van 4 oktober 2008) gaat helemaal over mooi en goed gebruik van regenwater in de tuin. Presentator Rob Verlinden houdt niet van veel steen in de tuin; 30% verharding en 70% groen is zijn uitgangspunt.

Hij laat vervolgens zien hoe je het regenwater van dak en terras in de tuin verwerkt. Elke bui wordt zonder riool probleemloos in de grond opgenomen!

Gebruik regenwater in de tuin, u maakt uw tuin daarmee echt leuker! En dan helpt u ook nog mee om wateroverlast te voorkomen!

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!