Terug

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

U betaalt de gemeente voor riolering

Gemeenten zorgen voor de riolering, zodat u afvalwater en (meestal) regenwater kwijt kunt. Ook het regenwater van straten en pleinen verdwijnt meestal in het riool. Daarvoor betaalt gebruikers en/of eigenaren van gebouwen rioolheffing aan de gemeente. U betaalt nooit meer dan de gemeente aan riolering uitgeeft.

Daarnaast zorgt de gemeente soms voor sloten of vijvers. Ook zamelen  gemeenten afval in. Zij betalen dat uit de afvalstoffenheffing die soms ook reinigingsrecht genoemd wordt. Verder betalen onder meer alle woningeigenaren Onroerende Zakenbelasting (OZB) waardoor gemeenten zowel bovenstaande alsook andere activiteiten kan uitvoeren.

U betaalt het waterschap voor waterzuivering

Het waterschappen zorgen voor schone sloten, vijvers en ander oppervlaktewater. Daarbij zorgen zij ook dat er genoeg en niet teveel water is. Hiervoor moeten inwoners en bedrijven watersysteemheffingen aan het waterschap betalen. Ook zuiveren waterschappen het afvalwater dat gemeenten inzamelen. Dit betalen zij uit de zuiveringsheffingen.

U betaalt drinkwaterbedrijven voor drinkwater

Drinkwaterbedrijven (vroeger: waterleidingbedrijven) halen water uit de grond, rivieren of meren en zuiveren dat. Vervolgens brengen zij dat via een uitgebreid leidingnetwerk bij u thuis. Daarvoor krijgt u een drinkwaternota in de bus.

Via onderstaande links vindt u meer informatie.

Meer weten?

Rioolheffingen De hoogte van de rioolheffing en de betaalwijze verschillen per gemeente.
Heffingen van het waterschap U betaalt voor de waterkwaliteit en voor de waterkwantiteit.
Wat zijn drinkwaternota's? Uw nota bestaat uit twee tarieven: het vastrecht en een variabel tarief.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!