Terug

Vrij vervalstelsel

Bij de meeste rioolsystemen lopen de buizen een klein beetje schuin, onder afschot heet dat. Dan stroomt het water vanzelf weg. Bij andere systemen duwt een pomp het afvalwater met kracht de buis in.

Door die druk stroomt het water verder de buis in. Dit principe wordt vooral gebruikt als de afstanden tussen huizen groot zijn (drukriolering) en als het toilet of de wastafel in een souterrain of kelder staat, omdat het water dan omhoog gepompt moet worden. Of als het riool veel water over een grote afstand moet afvoeren (persleiding).

Er zijn globaal twee soorten vrij vervalriolering: gemengde riolering en gescheiden riolering. Zie de betreffende pagina's daarover.

Meer weten?

SchoolTV over riolering en afvalwaterzuivering Afvalwater van thuis tot terug de natuur in via riolering en zuivering.
Drukriolering en persleiding Bij drukriolering duwt een pomp het afvalwater in een leiding.
Nieuwe sanitatie en urinescheiding Video over urinescheiding en andere innovatieve sanitatietechnieken.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!