Terug

Schone straat, schoon water

Een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel houdt het regenwater apart van het afvalwater en voert het ongezuiverd naar vijvers en sloten. Daarom is het belangrijk om de straat schoon te houden. Als bewoner moet u wijs omgaan met bijvoorbeeld autowassen, gebruiken van bestrijdingsmiddelen en gebruik van mest en bepaalde bouwmaterialen.

Om milieuvervuiling te voorkomen, moeten we regenwater zo schoon mogelijk houden. Daarin hebt u ook een rol. U houdt regenwater schoon door:

  • Uw auto te wassen op een speciale autowasplaats of in de wasstraat.
  • Geen chemische (onkruid)bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
  • Zo min mogelijk metalen als bouwmateriaal te gebruiken.

De gemeente gaat ook vervuiling van regenwater tegen. Bijvoorbeeld door in de winter gericht en zuinig zout op de weg te strooien. Ook gebruikt de gemeente zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen bij de aanpak van onkruid.

Autowassen

Bij het autowassen op straat stromen vuil en zeepsop via de straatput rechtstreeks in het oppervlaktewater. Was daarom de auto bij voorkeur in een wasstraat. Het water wordt daar hergebruikt en het straatvuil wordt er uitgefilterd. Wanneer u de auto toch liever thuis wast, gebruik dan een reinigingsmiddel met Milieukeur. Zij zijn verkrijgbaar in veel automaterialenzaken en tankstations. Gebruik daarnaast regenwater in plaats van drinkwater.

Foutieve aansluitingen

Verkeerde aansluitingen ontstaan als u een afvalwateraansluiting maakt op een afvoerbuis voor regenwater. Dan komt het vieze water direct in een vijver of sloot terecht. Zoals aansluiting van een extra toilet (bijvoorbeeld in een aanbouw) op een regenpijp. Of een wasmachine of spoelbak in een schuur of garage. Omgekeerd kan een regenpijp ook per ongeluk op een vuilwaterriool worden aangesloten. Dat is minder schadelijk, maar er stroomt dan wel onnodig regenwater naar de rwzi.

Bestrijdingsmiddelen

Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid en groene aanslag van de stoep en uw bestrating te verwijderen. Regelmatig vegen met zand of heet water (eventueel met wat soda) helpt tegen alg- en mosgroei.

Heet water verwijdert ook onkruid. Als u toch bestrijdingsmiddelen wilt gebruiken, kies dan biologische middelen.

Bouwmaterialen

Sommige metalen kunnen het regenwater verontreinigen. Bouwmaterialen (zoals dak- en gevelbedekking, waterkeringen) met koper, zink of lood geven bij contact met regenwater steeds een klein beetje af. Daarnaast bevat verduurzaamd (geïmpregneerd) hout van bijvoorbeeld erfafscheidingen, oeverbeschoeiingen, vlonders of tuinmeubels vaak koper-chroom verbindingen. Duidelijk herkenbaar aan de wat groenige kleur. Er zijn alternatieven beschikbaar die minder schadelijk zijn.

(Kunst)mest

In tegenstelling tot professionele gebruikers weten particulieren helaas niet altijd goed om te gaan met (hoeveelheden van) meststoffen. Bij overbemesting stromen meststoffen naar riolering en open water.

Lekkages

Ook lekkages van olie en andere vloeistoffen uit auto’s zorgen voor vervuiling. Helemaal uit den boze is het natuurlijk als afgewerkte olie en dergelijke in het riool worden gedumpt. Dit hoort natuurlijk bij het chemisch afval.

Meer weten?

Website Milieu Centraal Tips tegen onkruid en voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen
Website ministerie van VROM Informatie over vervuiling in de tuin en op straat
Website duurzaam huis Tips voor het gebruik van duurzaam materiaal in uw tuin
Website Milieukeur Nederlandse milieukeurmerk voor producten en diensten

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!