Naar content
Afbeelding

Zoekresultaten: 'gescheiden riool'Wel of niet in het riool?
Het riool is net een groot apparaat. Als we het verkeerd gebruiken, gaan er dingen mis. Het is goed om te weten wat je mag doorspoelen in de wc, gootsteen of afvoerputje. En wat er mis kan gaan als je andere dingen doorspoelt.

Waar ligt mijn riool?
De riolering in je tuin is meestal weggewerkt in de muren en in de grond. Netjes uit het zicht. Maar soms wil je weten waar je riool ligt (en andere leidingen zoals die van gas, water en elektriciteit). Je gaat bijvoorbeeld verbouwen of klussen in huis. Of je wilt een boom planten in de tuin.
Je komt te weten waar het riool ligt in jouw huis in tuin door:
 • te kijken op de bouwtekeningen
 • de zichtbare stukken buis in huis te controleren met de bouwtekening
 • een deskundige installateur of loodgieter in te huren om de plek van het riool te bepalen
 • de tekeningen van jouw perceel op te vragen bij de gemeente als je ze zelf niet hebt
 • in de tuin een geul graven van ongeveer een meter diep om de plek van jouw aansluitleiding(en) te vinden.

De geschiedenis van het riool

Eten maken, wandelen en spelen tussen voorbijdrijvende poep en afval op de weg. Dat is toch smerig! Nu weten we dat we daar ziektes van krijgen, maar vroeger niet. Hier lees je:

 • Dat in de middeleeuwen veel mensen ziek werden door contact met rioolwater
 • Dat duizenden jaren voor de middeleeuwen men al toiletten en rioolbuizen gebruikte
 • Wanneer werd ontdekt dat riolering kon zorgen voor een betere volksgezondheid
 • Het nut van poepemmers
 • Hoeveel huizen in Nederland er nu nog zijn die hun vieze afvalwater zonder te zuiveren in het milieu lozen

Soorten riolering

Woon je in een nieuwbouwwijk of in een oude buurt in het centrum? Niet overal ligt hetzelfde soort riool. Hier lees je:

 • Dat er 2 soorten riolering zijn: gescheiden en gemengd
 • Welk type het best is voor het milieu en bij klimaatverandering
 • Wat drukriolering is en waar het ligt

Wil je weten wat voor type er bij jouw huis ligt? Dat kun je aan je gemeente vragen. Ook kun je daar tips krijgen hoe je goed gebruik kunt maken van het riool, zonder schade voor het milieu, speciaal gericht op jouw wijk.


Goed (ver)bouwen
Ga je een huis bouwen? Of ga je verbouwen of een aanbouw maken? Dan moet je weten wat belangrijk is voor een goede afvoer van water en het voorkomen van stank. De scheelt een boel ellende. Kies een goede aannemer en installateur om er op een goede manier rekening mee te houden. Als eigenaar ben je verantwoordelijk voor de goede staat van de riolering.

Bijna elk gebouw kan het afvalwater via het riool kwijt. De eigenaar is verantwoordelijk voor de riolering in huis en op het eigen terrein. De gemeente heeft een centrale rol bij bouw en is het aanspreekpunt. De gemeente richt tenslotte de (openbare) ruimte in en beheert die. De gemeente stelt ook voorwaarden aan (nieuw)bouw, verleent bouwvergunningen en houdt toezicht bij (bouw)activiteiten.

Onderdelen

Het watersysteem in de wijk bestaat uit allerlei onderdelen. Zowel zichtbaar boven de grond als onzichtbaar onder de grond. Iedere wijk in elke gemeente heeft een uniek stelsel met onderdelen. Ieder onderdeel is belangrijk voor de werking en de functies van het geheel. Alle onderdelen samen zorgen voor:

 • afvoer van afvalwater
 • afvoer of infiltratie van regenwater
 • afvoer van grondwater
 • tijdelijk opslaan van regenwater en afvalwater
 • schoonmaken van afvalwater
 • droog gebied
 • geen stank


De beginonderdelen van het hele systeem zijn je gootsteenputje en de regenpijp van je dak. Aan het eind van het systeem zit de rioolwaterzuivering, het oppervlaktewater of de grond.
Hier lees je:

 • Welke onderdelen er allemaal kunnen voorkomen in een systeem voor waterbeheer
 • Waar al die onderdelen voor zijn
 • Dat de weg in jouw wijk ook onderdeel is van de riolering
 • Welk onderdeel ervoor zorgt dat jouw wc niet overstroomt
 • Dat de verschillende onderdelen samen zorgen voor droge huizen, maar helaas niet altijd
 • Dat er ook onderdelen zijn die zorgen voor schoner water in ons milieu

Bubbels en stank

Stank is soms het gevolg van een klein probleem, zoals geen water in het stankslot. Meestal zijn stank en bubbels het gevolg van een groter probleem. Namelijk dat de ontluchting ontbreekt of niet goed werkt. Als er regen in het riool loopt, moet er om plaats te maken eerst lucht uit. En als het water uit het riool loopt, moet er weer lucht in. Dat geldt net zo goed voor het riool in je huis als voor het riool onder de weg. De lucht van het riool onder de weg gaat zelfs voor een groot deel door huisriolen het riool uit. Samen met de lucht uit jouw eigen riool komt die namelijk boven je dak uit de ontspanningsleiding. Vooral als het regent, moet er veel lucht in korte tijd uit het riool kunnen ontsnappen om plaats te maken voor water. Die lucht stinkt, en die wil je natuurlijk niet in huis hebben. Daarom moet het riool in huis luchtdicht zijn. Maar wat nou als je toch bubbelende afvoeren hebt of een rioollucht uit een afvoerputje ruikt?


Mijn water loopt niet weg

Als water in je gootsteen of wc niet wegloopt, kan dat liggen aan een verstopping. Zelfs als je geen dingen doorspoelt die niet in het riool horen, kan een riool verstopt raken. Een verstopping kan op allerlei plekken zitten. Daarbij horen verschillende oplossingen. Als de verstopping verder van de afvoer af zit, zijn de gevolgen meestal groter en is de ontstopping lastiger. Als er problemen zijn die je niet in huis kunt oplossen, dan stem je met de gemeente af wat je moet doen voordat je een ontstoppingsbedrijf inschakelt of zelf aan de slag gaat.


Regenwater schoonhouden
Regenwater is van zichzelf heel schoon. Als het over de grond of bijvoorbeeld daken stroomt kan het regenwater soms te vies worden voor de grond of het oppervlaktewater. Het is belangrijk dat je het regenwater schoon houdt. Hier lees je wat je hiervoor kunt doen en wat de gemeente hieraan doet.

Voor leerlingen

Je wilt weten waar het water van jouw huis blijft en je klasgenoten erover vertellen. Of je moest een onderwerp kiezen voor een spreekbeurt of (profiel)werkstuk. Leuk dat je voor water in de stad hebt gekozen. Op deze website vind je al veel informatie en er is nog meer.

Hieronder staan nog meer interessante filmpjes en websites. Je kunt ook een vraag stellen als je wat op onze website staat niet snapt, of als je er nog meer over wilt weten.


Afvalwater

Afvalwater zie je nadat je hebt doorgespoeld niet meer terug. Dat is wel zo prettig. Maar waar blijft het eigenlijk? Hier lees je:

 • Wat afvalwater is
 • Waarom we afvalwater in buizen verzamelen
 • Dat het afvalwater naar de rioolwaterzuivering gaat

Jouw rol als huiseigenaar of huurder
Op de wc ben je niet alleen gebruiker van de wc en dus van het rioolwatersysteem. Je kunt tegelijk ook beheerder en eigenaar zijn. Jouw verantwoordelijkheden verschillen als je eigenaar of huurder van een huis bent. Als eigenaar van je eigen huis heb je meer taken dan iemand die zijn huis huurt.

Onderhoud in en om eigen huis

Onze volksgezondheid, droge huizen en een schoon milieu. Dat hebben we allemaal te danken aan goede riolering en waterbeheer. Het is logisch dat we er allemaal zorgvuldig mee omgaan. Dan kunnen we blijven genieten van de voordelen die riolering en waterbeheer bieden. Hier lees je zes eenvoudige tips om goed te zorgen voor riolering en andere hulpmiddelen die op jouw terrein afval-, regen- en grondwater voor je afvoeren. De gemeente onderhoudt het riool in de openbare ruimte.


Geld voor watertaken
De riolering doet het altijd. Het heeft veel geld gekost om dat zo te krijgen. En het kost geld om dat zo te houden. Via belasting betalen we daar met zijn allen voor. Hier lees je wat de gemeentelijke watertaken in Nederland kosten, hoe je daaraan meebetaalt en hoeveel.

Wat kan ik doen?
Je gemeente voert een deel van de watertaken uit. Zelf heb je ook een belangrijke rol. Omdat het klimaat verandert en steden en dorpen steeds meer groeien, is het belangrijk dat gemeenten, bewoners én bedrijven goed omgaan met het water in hun gemeente. Zo voorkomen gemeenten, bedrijven en bewoners samen schade en ziektes en zorgen we dat waterbeheer betaalbaar blijft.
Wat jij kunt of moet doen om goed te zorgen voor afvalwater, regenwater en grondwater is:

Contact met vies water vermijden
Afvalwater is vies. Het is een mengsel met daarin onder andere waswater, afwaswater en doorspoelingen van de wc. Er zitten poepbacteriën en andere ziekmakers in afvalwater. Het is logisch dat we dit vieze afvalwater niet aanraken of erin gaan zwemmen. Maar soms is het niet zo duidelijk dat water ook vies afvalwater bevat. Hier lees je:
 • Dat je van rioolwater af moet blijven
 • Dat water dat op de weg blijft staan na een hoosbui niet veilig is om in te lopen, spelen, rijden of pootjebaden
 • Dat zwemmen, spelen of pootjebaden in vijvers, kanalen, grachten en rivieren niet overal veilig is

Hoe werkt het?
In elk huis komt water uit de kraan en net zo makkelijk loopt het weer weg. Waar blijft dat water? En waar blijft de regen van het dak?

Regenwater

Regen valt overal. Maar niet de hele tijd en ook niet altijd evenveel. Hier lees je dat:

 • Het maar 7% van de tijd regent, sneeuwt of hagelt, en meestal niet hard.
 • Regen schoon is, tot het over vuile oppervlakken stroomt.
 • Regenwater soms in het riool komt samen met afvalwater, soms in een apart riool, en soms niet in een riool wordt afgevoerd maar in goten of greppels.
 • Bij hevige regen de straten het groen en de tuinen soms even nodig zijn om water te bergen
 • Door klimaatverandering gebieden zo ingericht moeten worden dat er meer water kan staan, maar dat we toch rekening moeten houden met wat vaker hinder

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater staat in verbinding met het grondwater. En als het heel hard regent komt rioolwater in oppervlaktewater terecht. Overheidsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de waterstand en de waterkwaliteit van oppervlaktewater. Planten en dieren die in oppervlaktewater leven zijn gevoelig voor vervuiling. Het is daarom belangrijk dat iedereen het oppervlaktewater schoonhoudt. Hier lees je:

 • Wat natuurlijke en niet-natuurlijke oppervlaktewateren zijn
 • Wie ze beheert
 • Wat oppervlaktewater met riolering te maken heeft
 • Wat oppervlaktewater met grondwater te maken heeft
 • Waarom schoon oppervlaktewater belangrijk is
 • Wat een polder is en waarom Nederlanders niet bang zijn om erin te wonen

Er loopt water mijn huis in
Als het heel hard regent kan water je huis inlopen. Hoe komt dat, welke huizen lopen het meeste risico en wat kun je doen om schade te voorkomen?

Beroepen in beeld
In Nederland zetten honderden vakmensen zich in om voor watertaken. In acht korte filmportretten krijg je hiervan een beeld. Om dat nu eens zichtbaar te maken, vind je hier.
 
Stedelijk waterbeheer is voor veel mensen onzichtbaar. Vaak onder de grond weggestopt, als riool met hier en daar een kolk of put. Hooguit iets voor een vies grapje. En alleen als er problemen zijn of als ervoor betaald moet worden, dan merk je er iets van. De rest van de tijd werkt het prima en genieten we er onbewust van. Gek eigenlijk: zo iets belangrijks, en toch vinden we het heel normaal.
 

Wat de gemeente doet

In een dorp of stad kun je je afvalwater altijd kwijt via de riolering. Maar de gemeente is niet verplicht om ook het regenwater of grondwater van jouw terrein over te nemen. Een deel van de regels over afvalwater, regenwater en grondwater komt van de overheid. Dat zijn de drie zorgplichten. De gemeenteraad stelt zelf ook regels op. Hier lees je wat de gemeente allemaal doet en regelt voor afvalwater, regenwater en grondwater in jouw woonplaats.


Regen opvangen in de tuin
Een eigenaar van een huis moet zelf ervoor zorgen dat het regenwater op zijn terrein verwerkt wordt. Net zoals de gemeente dat moet doen op gemeentegrond, als eigenaar van de openbare ruimte. Het is dus een taak van iedere huiseigenaar om regen te bergen en infiltreren in de grond. En alleen als het niet anders kan de regen afvoeren naar de openbare ruimte.
 
In de regels van jouw gemeente staat hoeveel regenwater je zelf op moet opvangen. In sommige wijken en gemeenten regelt de gemeente de afvoer van al het regenwater van de huizen. Of het nou moet of mag: hier lees je hoe je je tuin kunt inrichten om regenwater op te vangen, zonder dat er bij jou of je buren waterschade komt.

Je tuin niet betegelen
Een tuin hebben is heerlijk. Maar het geeft soms best veel werk. Maaien, snoeien en afhankelijk van hoe netjes je het wilt hebben, onkruid wieden en schoffelen. Niet iedereen neemt daar de tijd voor. Sommige mensen leggen hun tuin daarom vol met tegels, stenen of andere harde materialen. Lekker makkelijk. Maar ook aan tegels heb je werk, denk aan het weghalen van groene aanslag en onkruid tussen tegels. Bovendien zakt er minder regenwater in de grond en gaat dat misschien wel naar de rioolwaterzuivering. Hier lees je hoe dat komt. Als je toch een tuin met tegels wilt lees je ook hoe je die goed kunt inrichten voor het waterbeheer in de wijk.

Werk en opleiding
Denk je nog aan putjesscheppers als we het hebben over beroepen in riolering en water? Dat werken aan riolering vies is? Dan heb je het mis! Want er is veel interessant werk in te doen. Technisch, maar ook juridisch, financieel en op het gebied van communicatie. En op alle niveaus van (V)MBO tot universiteit. Hier lees je:
 • Welke beroepen er zijn in de waterwereld
 • Bij welke organisaties er werk voor is
 • Welke opleidingen er bestaan.

Vocht in huis

Een huis moet waterdicht zijn om water buiten te houden. Sommige huizen zijn niet waterdicht. Dan kun je last krijgen van vocht in huis. Ook als je huis juist heel goed waterdicht is krijg je last van vocht als je het huis te weinig lucht (ventileert). Vochtoverlast levert plekken op de muur en kan leiden tot schimmel en gezondheidsklachten. Er zijn veel mogelijke oorzaken. Bij elke oorzaak zijn er goede oplossingen. Voor sommige maatregelen heb je deskundige hulp nodig. Je bent zelf verantwoordelijk voor het water in je tuin en onder je huis. Dus ook bijvoorbeeld voor grondwater dat in je huis naar binnen komt. Hoe herken je vochtproblemen en hoe pak je ze aan?