Terug

Rioolheffing van uw gemeente

De gemeente beheert het openbare riool en zorgt voor afvoer van afvalwater, regenwater en overtollig grondwater. Per jaar besteden de gemeenten in totaal ruim 1,4 miljard euro aan de riolering en stedelijk waterbeheer. Deze kosten worden gedekt uit de rioolheffing die inwoners en bedrijven moeten betalen. De rioolheffing is in de meeste gemeenten kostendekkend. Gemeenten mogen de inkomsten uit de rioolheffing alleen gebruiken voor de gemeentelijke watertaken.

De hoogte van de rioolheffing en de wijze van betalen verschillen per gemeente (zie hieronder). Gemiddeld betaalt een huishouden ongeveer € 170 per jaar. De exacte tarieven vindt u op de website van uw gemeente. Voor het zuiveren van het afvalwater betaalt u aan het waterschap.

 

Waarom zijn er verschillen in rioolheffing tussen gemeenten?

  • Het ene riool is nieuwer en/of beter van kwaliteit dan het andere. Hierdoor is minder onderhoud nodig.
  • Sommige gemeenten rekenen een deel van bepaalde beheerkosten via het rioolheffing door aan hun inwoners. Voorbeelden zijn de kosten voor het schoonmaken van straten en het baggeren van sloten. Andere gemeenten betalen dit uit de algemene middelen.
  • Als de gemeente het riool moet vervangen, moet ze de straat of weg openbreken en daarna weer netjes dichtmaken. Bijvoorbeeld de breedte van het te vervangen wegdek is van grote invloed.
  • Soms brengt het rioolheffing niet voldoende geld op om al het rioolonderhoud te betalen. Dan legt de gemeente zelf geld bij uit de algemene middelen. Geld dat eigenlijk voor andere zaken is bedoeld. Om dat te voorkomen, gaan gemeenten de komende jaren waarschijnlijk hun rioolheffing kostendekkend maken.
  • Bepaalde gebieden hebben een slappe ondergrond, zoals veen. Hierdoor komen verzakkingen, rioolbreuken en lekkages vaker voor. Dus is het onderhoud van de riolering in deze gebieden duurder.
  • De bewoners die in een bepaald gebied op het riool zijn aangesloten, betalen met elkaar de beheerkosten. Dus hoe meer aangesloten huizen, hoe lager het rioolrecht. Aan de andere kant belasten al die huizen het riool natuurlijk flink. Hierdoor kunnen weer eerder problemen ontstaan dan als een kleinere groep mensen het riool gebruikt. Dus soms kunnen de kosten per huishouden juist hoger liggen.

 

Iedere gemeente legt haar beleid (keuzes, maatregelen, financiering) voor de riolering vast in een Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP).

 

De wet staat niet toe dat gemeenten de opbrengsten van hun rioolheffing voor andere zaken gebruiken dan voor het uitvoeren van hun gemeentelijke watertaken. Winst makenis verboden! Vermoedens van misbruik van de rioolheffing kunnen worden gemeld bij het Meldpunt Rioolheffing.

 

Meer weten?

Atlas Lokale Lasten Actueel overzicht van rioolheffing en andere lokale belastingen.
Meldpunt Misbruik rioolheffing Voor als uw gemeente geld uit de rioolheffing uitgeeft aan andere doelen.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!