Terug

Gemeentelijk Rioleringsplan

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vormt de basis voor het rioleringsbeleid in uw gemeente. De meeste gemeenten stellen iedere 4 of 5 jaar een nieuw plan vast. Om te bepalen waar nieuwe riolering moet komen en hoe ze de bestaande riolering het beste kan beheren.

In het plan staan vier vragen centraal:

  • Wat willen wij hebben?
  • Wat hebben wij nu?
  • Wat moeten we dan gaan doen?
  • Wat gaat dat kosten?

Daarbij kijkt de gemeente een flinke tijd vooruit, vaak enkele tientallen jaren. In het plan moeten gemeenten keuzes maken. Over de ambitie; de kosten kunnen flink oplopen als je veel wilt. Maar ook welk type maatregelen de voorkeur hebben en hoe die maatregelen betaald gaan worden. De gemeenteraad stelt het GRP vast. Daarvoor heeft de gemeente vooraf met het waterschap en de provincie overlegd.

De gemeenteraad beslist dus over de hoogte van de rioolheffing, in samenhang met wat de riolering nodig heeft.

Meer weten?

Kosten en rioolheffing De hoogte van de heffing en de betaalwijze verschillen per gemeente.
Rioolinspectie De gemeente reinigt, inspecteert en repareert onderdelen van het riool.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!