Terug

Alles wat druppelt...

Water komt bij u uit de kraan en verdwijnt weer via het riool. Ook het regenwater van daken en straten gaat het riool in, of komt in bodem, vijvers en grachten terecht. Op deze pagina's ziet u welke ‘soorten' water er zijn en welke relaties die onderling hebben. Ook over het riool, kortom ‘Alles wat druppelt'.

Om een beetje onsmakelijk te beginnen: per dag produceert u zo'n 100 tot 200 gram ontlasting en één tot anderhalve liter urine. Dankzij het riool verdwijnt dat probleemloos. Al het afvalwater uit uw toilet, douche en keuken loopt via de leidingen in uw huis naar een buis onder de straat. Via buizen en pompen gaat het naar de rioolwaterzuivering. Ook regenwater gaat het riool in, via regenpijpen en straatputten. Soms zakt het ook gewoon in de bodem weg.

De weg van het water

Water is essentieel voor ons bestaan. We drinken, koken, douchen, wassen en spoelen het toilet door. Al het water dat u hierbij gebruikt, gaat via uw gootsteen, toilet of doucheputje naar het riool. Dit is afvalwater.

Ook regenwater loopt het riool in, via de putjes op straat en de regenpijpen langs uw huis. Alles gaat via buizen en gemalen naar de rioolwaterzuivering.

Het gezuiverde water komt daarna in een rivier of kanaal (oppervlaktewater) terecht. Daarmee is de cirkel rond.

De riolering zorgt dus voor:

  • de afvoer van ons afvalwater.
  • droge voeten, door de afvoer van regenwater.
  • het voorkomen van ziekten (dé reden om riolen aan te leggen).
  • een schoner milieu.

Nieuwe vormen van riolering

Omdat in de toekomst grondstoffen, energie en zoet water schaars(er) worden, worden nieuwe technieken ontwikkeld. De video laat enkele voorbeelden zien:

  • het apart opvangen van urine om daaruit kunstmest te maken.
  • vergisting van afvalwater in combinatie met keukenafval.
  • een ziekenhuis waar naast het afvalwater ook speciale bedpannen, plasflessen, servies en medische materialen in een speciaal rioolstelsel gaan.

De riolering wordt zo klaargemaakt voor de toekomst.

Meer weten?

Stichting RIONED Website van de koepelorganisatie voor de rioleringszorg in Nederland
Wikipedia Riolering Website met veel informatie over de werking en de historie van het riool
Droppie Water Speelse watersite voor kinderen van de basisschool
Nieuwe sanitatie en urinescheiding Video over urinescheiding en andere innovatieve sanitatietechnieken.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!