Terug

Het project 'Watertuinen'

‘Water in de tuin’ is een resultaat van het project ‘Watertuinen’. Binnen dit project hebben we gekeken naar de mogelijkheden om regenwater in tuinen op te vangen en daarmee de gemeentelijke riolering te ontlasten. Dat is belangrijk met het oog op de klimaatverandering, waarbij in Nederland steeds vaker méér regen zal vallen.

Tot nu toe zijn weinig tuinen ingericht om regenwater te verwerken. In het project ‘Watertuinen’ hebben we de techniek bij watertuinen onderzocht en voorbeeldontwerpen gemaakt. Ook inventariseerden we subsidiemogelijkheden en welke makkelijk bruikbare producten in de handel zijn.

De voorbeeld tuinontwerpen

Op deze site vindt u een selectie van voorbeeld watertuinen. Ze zijn ingedeeld in categoriëen, zodat u snel kunt zien of voor uw situatie voorbeelden beschikbaar zijn. De voorbeeldontwerpen zijn gemaakt voor bestaande tuinen. Twaalf lezers van het tijdschrift ‘Onze Eigen Tuin’ hebben hiervoor hun tuin ‘ter beschikking gesteld’. Verder hebben bewoners uit  Leeuwarden en Dordrecht in een workshop hun eigen watertuin ontworpen.

Uitgangspunten voor een watertuin

Startpunt voor de ontwerpen is de hoeveelheid water die van het dak af komt. Daarvoor hebben we een goede, veilige opvangmogelijkheid ontworpen. Voor hevige regenbuien is er een ‘noodklep’ naar het riool, want niemand wil een overstroming in zijn tuin of huiskamer. We hebben steeds twee situaties bekeken: hoeveel water komt er van het dak bij een ‘gemiddeld grote regenbui’ en bij een ‘extreem zware regenbui’? Een gemiddeld grote regenbui valt eens per twee jaar (25 mm water). Een extreem zware regenbui valt gemiddeld eens in de honderd jaar (55 mm). Waar mogelijk hebben we voldoende opvang gemaakt voor de extreem zware bui. In feite stroomt dan nooit meer water naar het riool (via de ‘noodklep’). Om dit uitgangspunt te combineren met een mooi tuinontwerp, zitten in de meeste ontwerpen twee lagen. Een ‘zichtbare’ laag met objecten of ruimte waarin ook kleine buien al tot verandering in de tuin leiden. En een onzichtbare laag met ruimte die alleen bij extreem grote buien in werking treedt.

Medewerking aan het project

Het project ‘Watertuinen’ is een co-productie van ingenieursbureau Tauw en Noël van Dooren landschapsarchitect. Stowa, Stichting RIONED, Stimuleringsfonds voor Architectuur, gemeente Leeuwarden en gemeente Dordrecht financierden het project. In 2007 ronden we het project af met een publicatie voor bestuurders en beleidsmakers bij gemeenten en waterschappen.

Aan het project ‘Watertuinen’ werkten mee:

  • Tauw - Roel Valkman (projectleiding, teksten), Aart van Hell (technische supervisie) en Govert Geldof (projectfilosofie)
  • Noël van Dooren, landschapsarchitect (projectleiding, supervisie ontwerp, teksten)
  • Van Paridon & De Groot - Karen de Groot (tuinontwerp) en Ruut van Paridon (tuinontwerp)
  • Buro Mien Ruys - Anet Scholma (tuinontwerp) en Nadine Schiller (tuinontwerp)


Contactpersoon:
Noël van Dooren landschapsarchitect
Postbus 13108
3507 LC Utrecht
E-mail: info@riool.info

 

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!