Terug

Meetapparatuur

Meten is volop in ontwikkeling. Via metingen krijgt de gemeente inzicht in hoe het riool functioneert. Zo kan ze met drukopnemers meten hoe hoog het water in het riool staat (de ‘waterstand’). Ook kan ze zien hoe vaak een overstort in werking treedt. Met regenmeters kan ze de waterstand in het riool vergelijken met de neerslaggegevens. Dat kan de gemeente veel inzicht geven in hoe haar rioolsysteem werkt.

Rioolwater is natuurlijk niet schoon. De gemeente kan dan ook niet zomaar elk soort meetinstrument gebruiken. Anders gaan ze kapot, vaak juist op een voor de metingen belangrijk moment. Ook moet vooraf moet duidelijk zijn wat ze wil weten en via welke metingen ze die informatie verzamelt. Ondoordachte metingen leiden vaak tot resultaten die niet bruikbaar zijn.

 

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!