Terug

Iba's: minizuivering in de tuin

IBA staat voor: individuele behandeling van afvalwater. Een iba is in feite een mini-rioolwaterzuivering.

Mini-rwzi’s

In Nederland gebruiken we iba’s als de afstand van een huis tot de riolering te groot is. Sommige zijn heel simpel en zuiveren in beperkte mate, zoals de septic tank.

Andere zijn bijna mini-rwzi’s die het water heel goed zuiveren (zie foto).

Planten

Ook zijn er iba's die planten gebruiken voor de zuivering (rietvelden=helofytenfilters, zie foto).

De iba's die beter zuiveren liggen vaak in gebieden waar het water een zeer goede kwaliteit moet hebben zoals in natuurgebieden. Want ze zijn vaak duurder in aanleg en beheer.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!