Terug

Het zuiveringsproces

Het schoonmaken van ons rioolvalwater verloopt in een aantal stappen. Het zuiveringsproces is continu in ontwikkeling om het rioolwater nóg schoner te krijgen. Zo worden nu technieken ontwikkeld om de hoeveelheid fosfaat in het water verder te verminderen.

Zuivering in stappen

Mechanische zuivering – Een rooster verwijdert grof vuil, zoals bladeren, papier en plastic. Door daarna de stroomsnelheid te verlagen en het afvalwater in grote bakken (‘voorbezinktanks') enige tijd te laten staan, zakt het zand en fijnere stofdeeltjes (slib) naar de bodem. Daarna wordt het slib naar de slibverwerking gepompt.

Biologische zuivering – Het rioolwater komt in een zogenaamde beluchtingstank. Hier ‘eten' bacteriën de afvalstoffen als het ware op. De 'volgegeten' bacteriën vormen vlokken, die in een volgende bak (de ‘nabezinktank') naar de bodem zakken. De bacteriën worden deels opnieuw gebruikt in het zuiveringsproces. De rest gaat naar de slibverwerking. Het schone water komt terecht in het oppervlaktewater.

Slibverwerking – Het resterende water wordt uit het slib gehaald. Vervolgens wordt het slib vergist. De restanten worden verder verwerkt of verbrand. Bij de vergisting ontstaat gas dat de rwzi weer als energie gebruikt.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!