Terug

Heffingen van het waterschap

Het waterschap stuurt voor zijn verschillende taken aparte rekeningen naar u als burger, naar bedrijven en naar landbouwbedrijven. Dit is niet erg overzichtelijk. Waarschijnlijk wordt in 2008 de nieuwe Waterschapswet van kracht. Dan betaalt iedereen twee heffingen. Eén voor de waterkwaliteit en één voor de waterkwantiteit.

Waterkwaliteit: waarvoor betaalt u?

Bedrijven en huishoudens betalen voor alle kosten die te maken hebben met de kwaliteit van het water. Zoals het zuiveren van afvalwater. De hoogte van deze zuiveringsheffing (vroeger verontreinigingsheffing) hangt af van het aantal zogenaamde vervuilingseenheden. Huishoudens gelden automatisch als drie vervuilingseenheden.

Als u alleen woont, kunt u vragen om maar voor één vervuilingseenheid te hoeven betalen. Bedrijven betalen op basis van de hoeveelheid water die ze verbruiken aan de hand van zogenaamde vervuilingswaarden die per bedrijfscategorie zijn vastgesteld. Bij grote bedrijven worden ook wel metingen gedaan.

Waterkwantiteit: waarvoor betaalt u?

In een laaggelegen gebied betaalt u het waterschap om uw huis, gebouw of grond te beschermen tegen overlast door oppervlaktewater. Bijvoorbeeld rivieroverstromingen. Via stuwen en gemalen zorgt het waterschap voor de juiste waterstanden. Ook zorgt het voor veilige dijken. In hooggelegen gebied betaalt u juist voor de afvoer van regenwater. Het waterschap laat het regenwater naar lagere grond stromen, waar het verder wordt afgevoerd.

Alle inwoners van een gebied betalen een vast bedrag voor de watersysteemheffing (voorheen de omslag). Als eigenaar van een gebouw (huis of bedrijfspand) betaalt u ook een watersysteemheffing, die afhankelijk is van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van het gebouw. Hebt u ook een stuk grond, bijvoorbeeld een akker of landgoed? Dan betaalt u daarvoor ook een deel watersysteemheffing. De hoogte daarvan hangt af van de grootte van het perceel.

In 2009 betaalt een gezin met een eigen huis met een WOZ-waarde van € 250.000 gemiddeld ongeveer € 300 aan waterschapsbelastingen.

Meer weten?

Rioolwaterzuivering Het zuiveren van rioolwater kost jaarlijks 1,2 miljard euro.
Atlas Lokale Lasten Actueel overzicht van rioolheffing en andere lokale belastingen.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!