Naar content
Afbeelding

Er loopt water mijn huis in

Er loopt water mijn huis in

Als het heel hard regent kan water je huis inlopen. Hoe komt dat, welke huizen lopen het meeste risico en wat kun je doen om schade te voorkomen?

Hoosbuien

Als het heel hard regent, lopen de rioolbuizen vol en draaien alle pompen op volle kracht. Waar nodig lopen de riolen over via de overstorten. Zo kan het riool in een uur tijd wel 30 millimeter regen verwerken, dat zijn 3 volle emmers van 10 liter inhoud per vierkante meter.
 
Soms blijft er water op de weg staan. Bijvoorbeeld als het een paar minuten extreem hard regent of als in een uur meer dan 30 millimeter regen valt. De weg vangt dan het extra water tijdelijk op. Daarvoor zijn de wegen meestal ook ontworpen en daarom staan de huizen hoger dan de weg. Zo voorkomen ze dat het water de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en niet meer bruikbaar zijn. Dankzij de riooloverstorten is het water meestal binnen een uur weer weg.
 
De video "Water op straat na hevige regenval" laat een animatie zien van de werking van de weg als verlengstuk van het riool. 

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering neemt de kans op extreem hevige regenbuien toe. Het water zal dan vaker op de weg staan. Het beperken van hinder door hevige buien door de aanleg van extra riolering is geen goed plan. Dat zou tientallen miljarden euro's kosten. Daarom wordt een goed ontwerp van de weg extra belangrijk. Als wegen tijdelijk water kunnen opvangen, voorkomen we dat het water zomaar de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en onbruikbaar worden. De hinder van water op de weg moeten we dus accepteren, juist om schade aan gebouwen, vervoer en andere belangrijke functies te voorkomen.

Beperken van schade

Schade willen we voorkomen. Er zijn verschillende soorten schade:
  • water dat gebouwen instroomt
  • afvalwater dat uit het riool op de weg loopt
  • blokkades van belangrijke wegen
  • langdurige hinder van het verkeer

Het gaat er bij het beperken van schade altijd om dat we het water afvoeren en bergen. De afvoerroute is bijvoorbeeld het riool, de weg, een goot of een sloot. Zolang het water nog niet door de afvoerroute past, moeten we het zonder schade even kunnen opslaan; het bergen. Dat bergen kan op de weg of in de tuin, maar ook in een park, op een speelplaats, een sportveld of een plein. Om de huizen en belangrijke routes te beschermen, kunnen terreinen expres lager worden gelegd. De gemeente kan dit doen met de berm of een grasveld, en jij kunt dit doen met (stukken van) je tuin. Dit heet laagteberging.

Hoog genoeg

Het belangrijkste dat we kunnen doen, is dus zorgen dat er plek is voor water tot het kan worden afgevoerd. Die ruimte ontstaat als we de dingen die kapot kunnen gaan van water wat hoger maken. Bij het bouwen de vloer hoog genoeg maken dus. En als er niets aan te doen is dat het water een huis toch instroomt, de dure spullen en gevoelige aansluitingen zoals stroom wat hoger plaatsen.

Laaggelegen garage

Image
Soms ligt de drempel van een (garage)deur lager dan de weg. Dan is bij het bouwen van het huis niet genoeg rekening gehouden met het voorkomen van waterschade. Er kan dan regenwater van de weg bij jou in huis stromen. Heb je hier al last van of wil je weten of dit een risico is in voor jouw huis? Neem contact op met de gemeente en overleg wat je kan doen om wateroverlast te voorkomen of op te lossen.

Onder een heuvel of lager dan de weg

Image

Staat je huis (min of meer) onderaan een heuvel? Dan komt het water van boven aanstromen en kan de waterstand bij je huis erg hoog worden. Dan is het goed om contact op te nemen met de gemeente en te bespreken hoe groot het risico is. Samen kun je dan bekijken wat jij kan doen om schade te voorkomen en of de gemeente plannen heeft met de inrichting van jouw straat.

Ligt je huis lager dan de weg, waardoor water van de weg bij jou in huis kan stromen? Dan is bij de aanleg van je huis niet voldoende rekening gehouden met het voorkomen van waterschade. Bij een hevige bui kan het water uit het toilet omhoog komen. Helaas is een huis niet even omhoog te krikken. Overleg met de gemeente of je veel kans hebt op schade en wat je daaraan kunt doen.

Verlaagde inrit

Inritten naar een verlaagde garage zijn gevoelig voor waterschade. Bij hevige buien houdt de kleine drempel het water van de weg niet altijd tegen. De goot net vóór de garage kan maar weinig regenwater opvangen. Als er te veel water naar beneden stroomt of de pomp uitvalt door een (stroom)storing dan stroomt je garage vol water.
 
Om wateroverlast te voorkomen, moet de drempel tussen de inrit en de weg hoger zijn dan het water op de weg kan komen te staan. Verder kun je de goot vóór de garage (laten) vergroten. Of een extra pomp en noodstroomvoorziening laten plaatsen. Je kunt ook de spullen in de garage wat hoger zetten. Wanneer er dan water je garage instroomt, blijft de schade beperkt.

Onjuiste aansluiting in de kelder

Een putje of wasmachine in de kelder of souterrain kan erg handig zijn. Maar let op! Als de rioolaansluiting in je kelder minder dan 15 cm boven het niveau van de weg ligt, moet die zo zijn gemaakt dat jouw eigen of andermans afvalwater niet naar binnen kan stromen. Je kunt dus niet zomaar je wasmachine aansluiten in de kelder of het souterrain, want dan heb je bij hevige regen een probleem. Het water van de weg zorgt namelijk voor grote druk in het riool. Hierdoor loopt rioolwater via het putje of de wasmachineafvoer zo je kelder in. Om dit te voorkomen schakel je een installateur in.

Foto’s maken

Je kunt jouw gemeente helpen problemen met overtollig regenwater op te lossen. Zie je in de loop van de jaren de problemen groter worden? Of zie je ergens een stuk weg helemaal onder water staan? Houd dit in de gaten en maak eventueel foto's. Geef het door aan de gemeente zodat problemen in de toekomst kunnen worden beperkt.

Pas je rijgedrag aan

Image
Bij zeer hevige regen staat er tijdelijk water op de weg. Dat vraagt om aangepast rijgedrag. Op de foto is de golf die de auto maakt zó hoog, dat het water toch de huizen in kan komen. Als de auto langzamer had gereden, dan was er geen water het huis in gespoeld.