Skip to Content
Afbeelding

Soorten riolering

Soorten riolering

Woon je in een nieuwbouwwijk of in een oude buurt in het centrum? Niet overal ligt hetzelfde soort riool. Hier lees je:

  • Dat er 2 soorten riolering zijn: gescheiden en gemengd
  • Welk type het best is voor het milieu en bij klimaatverandering
  • Wat drukriolering is en waar het ligt

Wil je weten wat voor type er bij jouw huis ligt? Dat kun je aan je gemeente vragen. Ook kun je daar tips krijgen hoe je goed gebruik kunt maken van het riool, zonder schade voor het milieu, speciaal gericht op jouw wijk.

Gescheiden riolering

Image

Een gescheiden rioolstelsel heeft een buis voor afvalwater en een buis of ander hulpmiddel voor regenwater. Het voert daarmee vuil afvalwater en schoner regenwater (of grondwater) voor het grootste deel apart af:

  • Het vieze afvalwater gaat via rioolbuizen naar de rioolwaterzuivering. In deze installatie wordt het afvalwater schoner gemaakt en daarna op oppervlaktewater geloosd.
  • Het veel schonere regenwater dat van daken en straten afkomt gaat niet naar de rioolwaterzuivering. Het water laat men in de grond zakken (regenwaterinfiltratie) of loost men op oppervlaktewater.

In nieuwe wijken leggen gemeenten tegenwoordig meestal een gescheiden riool aan. Vuil afvalwater en schoner regenwater blijven dan apart. De rioolwaterzuivering wordt dan niet belast met grote hoeveelheden regenwater, waardoor het afvalwater beter schoongemaakt wordt. Het is bij een gescheiden riolering wel belangrijk dat je vuil afvalwater in het vuilwaterriool loost, en niet in het regenwaterriool. Anders vervuilt het afvalwater de grond of het oppervlaktewater. Ook andersom is een aansluiting op de verkeerde buis een probleem: regenwater past niet in het vuilwaterriool en kan ervoor zorgen dat water via de wc omhoog komt.

In plaats van in een riool kan het regenwater ook op een andere manier worden opgevangen en afgevoerd. Bijvoorbeeld in een greppel, wadi, infiltratievoorziening of in de berm. Als het regenwater niet in buizen onder de grond gaat, is de kans op een verkeerde aansluiting veel kleiner. We zien de afvoer van regen boven de grond, letterlijk, steeds vaker.

Image

Drukriolering en iba’s 

Sommige huizen op het platteland, maar ook woonboten hebben drukriolering. Dat is een riool waarin het afvalwater met een pomp door dunne rioolbuizen (persleiding) naar de rioolwaterzuivering stroomt. In het buitengebied kun je regelkasten van de pompen zien staan. Dit zijn kleine, vaak groene, kastjes met een rode lamp erop. De lamp gaat branden bij een storing van de pomp. 
 
Er zijn ook huizen en boerderijen in het buitengebied die niet op het gemeenteriool zijn aangesloten. Het afvalwater van deze huizen wordt op het eigen terrein schoongemaakt in een minizuivering (individuele behandeling afvalwater). 1 op de 1000 huizen in Nederland heeft geen aansluiting op riolering of minizuivering. Het afvalwater van deze huizen komt in het milieu terecht.

Gemengde riolering

Image

Een gemengd riool voert het vuile afvalwater samen met het veel schonere regenwater in één buis af naar de rioolwaterzuivering. Het mengt in het riool. Als het heel veel regent, is het afvalwater dus flink verdund. Als het riool vol raakt tijdens een hoosbui en er geen water meer bij kan, dan kunnen de gemengde riolen overlopen. Dan komt er behalve regenwater ook vies afvalwater in vijvers of sloten terecht. Dat kan tot milieuvervuiling leiden.
In Nederland is twee derde van alle riolering gemengd. Dit wordt minder, omdat bij nieuwbouw vaak gescheiden riolering komt. Ook kunnen gemeenten een gemengd riool deels of helemaal omvormen tot een gescheiden riool. Dit heet afkoppelen.