Skip to Content
Afbeelding

Regenwater schoonhouden

Regenwater schoonhouden

Regenwater is van zichzelf heel schoon. Als het over de grond of bijvoorbeeld daken stroomt kan het regenwater soms te vies worden voor de grond of het oppervlaktewater. Het is belangrijk dat je het regenwater schoon houdt. Hier lees je wat je hiervoor kunt doen en wat de gemeente hieraan doet.

Wat je kunt doen om regenwater schoon te houden

Regenwater komt schoon uit de lucht vallen. Als regen op daken, straten en stoepen valt, dan wordt het vies door zand, stof, (vogel)poep en ander vuil. Het regenwater is dan nog wel schoon genoeg om in de grond te laten zakken of om in oppervlaktewater te stromen. Om vervuiling van ons milieu te voorkomen, is het belangrijk dat we regenwater zo schoon mogelijk houden. Daarin heb je ook een rol. Je houdt regenwater schoon door:
  • Je auto te wassen op een speciale autowasplaats of in de autowasstraat.
  • Onkruid te verwijderen met de hand of met water. Gebruik geen chemische middelen met glyfosaat (zoals Roundup) of ander gif tegen onkruid.
  • Bouwmaterialen te gebruiken waar na contact met regen geen schadelijke stoffen vanaf komen.
  • Bij een gescheiden riolering afvalwater alleen maar aan te sluiten op de afvalwaterafvoer. En regenwater aan te sluiten op de regenwaterafvoer of zelf in de tuin te laten zakken. Als dit verkeerd om gebeurt (een aansluiting op de verkeerde buis), dan is dit slecht voor het milieu en de gezondheid.
  • Hondenpoep op te ruimen of hondenuitlaatplaatsen te gebruiken.
  • In een regenwaterput alleen schoon water te doen.

Wat de gemeente doet om regenwater schoon te houden

De gemeente voorkomt vervuiling van regenwater door:
  • In de winter bij gladheid niet meer zout te strooien dan echt nodig is. Daarom wordt meestal alleen gestrooid op de doorgaande wegen en niet op alle smallere straten in de wijk.
  • Onkruid tussen de stoeptegels weg te halen met borstels, hitte of stoom. Gemeenten gebruiken geen gif tegen onkruid en ongedierte.
  • De straten regelmatig schoon te maken.
  • Na de markt, een feest of een evenement op te ruimen en schoon te maken.