Skip to Content
Afbeelding

Colofon Page

Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland. Zij is het platform waarin overheden, het bedrijfsleven en onderwijs samenwerken. Eén van haar taken is het informeren van het algemeen publiek over riolering en stedelijk waterbeheer. De website riool.info is met dat doel gemaakt.

Voor meer informatie heeft Stichting RIONED de websites:
www.rioolenraad.nl om raadsleden te informeren over bestuurlijke keuzes op gebied van stedelijk waterbeheer en riolering
www.riool.net voor diepgaandere informatie voor de vakwereld


Tekstredactie
Oscar Kunst - Stichting RIONED
Christel van Koppen - De heldere pen

Ontwerp en bouw website
Rithm Rotterdam
 
© Stichting RIONED
Gehele of gedeeltelijke overname van tekst en beeld van deze site is toegestaan met de bronvermelding "www.riool.info - Stichting RIONED". Beeldmateriaal met een specifieke bronvermelding op deze site, mag worden overgenomen vergezeld van die specifieke bronvermelding.