Skip to Content
Afbeelding

Beleid en regels

Beleid en regels

Iedere gemeente heeft drie gemeentelijke watertaken. Binnen deze wettelijke zorgplichten is nog ruimte voor eigen keuzes. Zo maakt iedere gemeente ook eigen regels. Hier lees je:
  • Wat de regels zijn voor inwoners
  • Wat gemeenten moeten regelen
  • In welke wettelijke documenten regels, afspraken en informatie terug te vinden zijn
  • Wie binnen de gemeente de regels vaststelt

Landelijke regels

Er zijn regels voor water die voor iedereen gelden. Dit zijn regels die de rijksoverheid via de gemeente aan jou stelt. Zo zijn er regels om het milieu te beschermen als je bijvoorbeeld in een gebied woont waar drinkwater wordt opgepompt. Dit zijn regels over wat je wel niet mag in dit gebied om het drinkwater te beschermen
Nu nog staan de belangrijkste regels in de Waterwet, de Wet Milieubeheer, de Woningwet (uitgewerkt in het Bouwbesluit) en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (uitgewerkt in het Besluit Omgevingsrecht). Daarnaast moet elke gemeente een Rioleringsplan opstellen met dingen die specifiek in de gemeente nodig zijn. Dit verandert in 2024. Dan wordt de Omgevingswet ingevoerd De Omgevingswet omvat veel meer onderwerpen dan alleen (afval)water en riolering. Alle omgevingsonderwerpen komen erin. Bijvoorbeeld ook wegen, geluid, grond en natuur. Het is één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving combineert.

Regels per gemeente

Er zijn ook regels die iedere gemeente zelf mag invullen. Deze regels zijn niet voor iedereen in Nederland hetzelfde. Dat is ook maar goed, want het type grond, de hoeveelheid oppervlaktewater en de hoogte van het grondwater verschilt per gemeente. Jouw gemeente kiest regels die passen bij deze kenmerken over:

  • Het aansluiten van je huisriolering op de gemeenteriolering. Deze staan in de aansluitverordening.
  • Regels voor het afvoeren van regenwater van je eigen terrein naar de openbare ruimte staan in de Hemelwaterverordening als jouw gemeente deze heeft.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor alle regels binnen de gemeente. Dus ook voor de regels over de zorg voor afvalwater, regenwater en grondwater. De gemeenteraad bepaalt wat de gemeente doet, en wat jij zelf moet doen. Bijvoorbeeld of eigenaren hun regenwater op eigen terrein in de grond moeten laten zakken, of dat (een deel) van dit regenwater naar de gemeente mag. Ook beslist de gemeenteraad hoeveel je moet betalen voor wat de gemeente voor jou doet met water (de rioolheffing).