Terug

Wat zijn drinkwaternota's?

Duizend liter drinkwater kost gemiddeld € 1,50. Voor schoon drinkwater betaalt een gezin ongeveer € 150,- per jaar. Uw rekening bestaat uit twee tarieven: het vastrecht en een variabel tarief.

Het vastrecht is een vast bedrag dat u elk jaar betaalt. Dit is zo’n 25% van de rekening. Het variabele tarief is het bedrag dat u betaalt voor de hoeveelheid water die u (hebt) verbruikt. Overigens staan op uw waterrekening soms ook andere kosten. Bijvoorbeeld van het waterschap, de gemeente en/of het energiebedrijf.

Niet iedereen betaalt hetzelfde, want de prijs van drinkwater verschilt per regio. Dat heeft te maken met:

De lengte van het waterleidingnet – De afstand die het water moet afleggen om bij u thuis te komen. Hoe langer de afstand, hoe duurder het water.

Verstedelijking – In steden liggen vele andere leidingen en obstakels. Daarom zijn aanleg en onderhoud van waterleidingen in steden lastiger en dus duurder dan op het platteland.

De bodemgesteldheid – Bepaalde gebieden hebben een slappe ondergrond, zoals veen. Hierdoor komen verzakkingen en leidingbreuken vaker voor. Dus is het onderhoud van de leidingen in deze gebieden duurder.

Gemiddelde afzet – De huizen die via eenzelfde aansluiting water krijgen, delen de vaste kosten. Dus hoe meer huizen zijn aangesloten, hoe lager de vaste kosten.

De oorsprong van het drinkwater – Drinkwater dat uit oppervlaktewater (rivier of meer) komt, is duurder dan water uit de grond. Oppervlaktewater is namelijk moeilijker te zuiveren.

Meer weten?

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!