Terug

Bodemsoorten

De bodem is opgebouwd uit verschillende soorten materiaal, zoals klein, veen, zand en löss. Met verschillende eigenschappen, bijvoorbeeld stabiliteit en waterdoorlatendheid.
Deze eigenschappen hebben grote invloed op bijvoorbeeld de grondwaterstanden en het gemak waarmee regenwater in de bodem wordt opgenomen.

Ook de levensduur van de riolering wordt erdoor bepaald: hoe stabieler de bodem, hoe langer de riolering goed blijft liggen en goed blijft functioneren. Zo zakt de riolering in zachte veengronden relatief snel weg en moet soms al na 30 jaar het gehele stelsel hersteld worden.

Hieronder zit u een verdeling van bodemsoorten over heel Nederland.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!