Terug

Alle materialen van het lespakket

Voor alle groepen is een eigen verhaal met bijbehorend materiaal ontwikkeld. Per groep vindt u hieronder alle materialen in de meest recente versies.

Algemene materialen

Om u wegwijs te maken in het lespakket, is er een algemene handleiding. Ook is er een foto van het buismateriaal dat geleverd wordt wanneer u het lespakket besteld. Zo heeft u een overzicht van wat bij welke groep hoort.

Groep 1 en 2: Waar ga je heen, Drol?

Een beeldend verhaal over de weg van toiletpot naar afvalwaterzuivering en verder.

Groep 3 en 4: De grote boodschap

Over de taal van het (afval)watersysteem en het ontwikkelen van hoeveelheidsbegrip.

Groep 5 en 6: Het raadsel van Rio

De kinderen lossen een raadsel van een overstroming op een basisschool op.

Groep 7 en 8: Archeo 4030

Vanuit een archeologisch onderzoek in 4030 onderzoeken de kinderen het rioolstelsel van nu.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!