Terug

Afvoeren of gebruiken?

In nieuwbouwwijken leggen gemeenten meestal direct een riool met twee buizen aan. Het afvalwater loopt dan door een dunne buis naar de zuivering. Het regenwater van daken en straten gaat via grotere buizen naar sloten en vijvers.

Ook laat de gemeente soms schoon regenwater direct in de bodem zakken. Dat kan goed in gebieden waar de bodem makkelijk water doorlaat.

Bestaande wijken
Als de gemeente (een deel van) het riool moet vervangen, kan ze meteen de afvoer van afval- en regenwater scheiden (afkoppelen). Maar dit is wel heel duur. Bij het riool in en om uw huis leest u meer over de verschillen tussen gemengde en gescheiden rioolstelsels.

 

Inrichting van de stad
Gemeenten werken niet alleen aan nieuwe manieren om regenwater af te voeren. Ze gebruiken water ook steeds bewuster in de openbare ruimte.

Samen met de waterschappen leggen ze meer open water aan in steden en parken. Bijvoorbeeld grote vijvers. Deze kunnen tijdelijk water van hevige regenbuien opvangen en daardoor wateroverlast voorkomen. Bovendien ziet het er gezellig uit en kunt u dicht bij huis bijvoorbeeld varen of zwemmen.

Meer weten?

Gemeenten Dossier Water en riolering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Zelf slim regenwater opvangen in uw tuin Maak gebruik van schoon regenwater in een watertuin.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!