Actueel Actueel

« Terug

Riolering in beeld, de benchmark

Riolering in beeld, de benchmark

De Benchmark (bedrijfsvergelijking) rioleringszorg is de driejaarlijkse prestatiemeting naar de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in het functioneren, presteren, beheren en de financiƫle aspecten van de riolering in ons land, maar ook in basisgegevens als het aantal aansluitingen en soorten rioolsystemen. De landsdekkende benchmark vond plaats in 2010 en 2013, zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Water, en zal in 2016 herhaald worden.

Presentatie

Op donderdag 28 november 2013 was de presentatie van de uitkomsten en rapporten van de benchmark 2013 in Nieuwspoort in Den Haag. De presentatie (video) is hier terug te kijken. Simon Binnendijk overhandigde namens de Stuurgroep benchmarking van Stichting RIONED de uitkomsten aan Ina Adema namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten en aan Paulus Jansen, voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Bekijk het koepelrapport Riolering in beeld 2013 en het bijbehorende persbericht.


Huidige toestand van de riolering

Uit de benchmark rioleringszorg 2013 blijkt dat de riolering in Nederland over het algemeen probleemloos werkt. En dat vindt iedereen eigenlijk vanzelfsprekend. Gemeenten houden met hun bedrijfsmatige aanpak de kosten in de hand en werken samen aan verbetering van de kwaliteit en kennis. Uitdaging voor de toekomst is het vinden van draagvlak voor de noodzakelijke stijging van de rioolheffing om het systeem op peil te houden.

De Benchmark rioleringszorg geeft gemeenten in vergelijkend perspectief inzicht in de invulling van hun watertaken. Daarom nemen vrijwel alle gemeenten ook in 2013 deel. Het stimuleert hen om binnen de gemeente en als samenwerkingsregio's de operationale processen te verbeteren en maatregelen efficiƫnter en effectiever te maken.


Nieuwsoverzicht Nieuwsoverzicht

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!