Terug

Vocht in huis

Een muffe lucht of schimmelplekken duiden op vocht in uw huis.

Om dit soort problemen op te lossen, moet u eerst de oorzaak vinden. De drie belangrijkste oorzaken zijn:

  • te weinig ventilatie
  • lekke riolen of regenpijpen
  • te hoge grondwaterstand

Te weinig ventilatie

U produceert veel vocht in huis. Bijvoorbeeld met ademen, koken, wassen of planten water geven. Zeker als uw geiser geen afvoer heeft of uw keuken geen afzuigkap. Daarom moet u ventileren. Bijvoorbeeld via roosters in de ramen. Dan ventileert u constant een beetje.


Om flink door te luchten, kunt u één keer per dag de ramen even open zetten. Ook het verwarmen van ruimten helpt om vocht te verdrijven.

Lekke riolen of regenpijpen

Een lekke regenpijp kan ook voor vochtproblemen in huis zorgen. Dat vocht kan namelijk door de buitenmuur naar binnen komen. Daarnaast kan het riool in uw huis lekken of ergens verstopt zijn. Dit zorgt ook voor vochtoverlast. En dat geldt natuurlijk ook voor lekke water- of CV-leidingen.

Schakel een installateur in als u dit soort problemen hebt.

Hoge grondwaterstand

Grondwater is belangrijk, bijvoorbeeld om bomen te laten groeien. Maar als grondwater te hoog staat, kunnen problemen ontstaan. U kunt die problemen eigenlijk alleen krijgen als uw huis niet goed is gebouwd, of wanneer door ouderdom gebreken zijn ontstaan. Zo is bij oudere huizen de vloer niet altijd waterdicht.

In heel Nederland hebben zo'n 260.000 woningen problemen. Het gaat dan om een combinatie van bouwkundige problemen en een te hoge grondwaterstand. Gelukkig bestaan hiervoor verschillende bouwkundige oplossingen. Een te lage grondwaterstand kan overigens ook tot problemen leiden.


Bouwkundige oplossingen

Voor problemen met grondwater bestaan veel bouwkundige oplossingen. Hieronder vindt u een aantal relatief eenvoudige oplossingen.

  • U kunt muren (laten) impregneren om ze waterdicht te maken. De overlast verdwijnt omdat het grondwater niet meer door de muren naar binnen kan.
  • Dicht gaten en kieren in de begane grondvloer af en maak het kruipluik vochtdicht. Hiermee voorkomt u dat vochtige lucht vanuit de kruipruimte naar de woonruimte stroomt. Veel mensen gebruiken hiervoor PUR-schuim.
  • Verbeter de ventilatie van de woonruimte en/of kruipruimte, dat kan met ventilatieroosters of mechanische ventilatie (ventilator).
  • Vul te diepe kruipruimten op met goed doorlatend materiaal. Het effect is dat het grondwater minder goed kan optrekken. Schelpen zijn hiervoor uitermate geschikt.
  • Leg folie op de bodem van de kruipruimte zodat u verdamping van het grondwater tegengaat.

Uiteraard kunt u ook een bouwdeskundige inschakelen of met uw gemeente overleggen.

Wie is verantwoordelijk voor grondwaterproblemen?

Oorzaken van grondwaterproblemen liggen vaak op meerdere terreinen. Vaak hebben ze iets te maken met waterbeheer, ruimtelijke ordening, stedelijke inrichting én aanleg en onderhoud van bebouwing en stukken grond (percelen). Dat geldt ook voor de oplossingen. Daarom moet de grondeigenaar samen met alle overheden naar een oplossing zoeken. Dus met Rijk, provincie, gemeente én waterschap. In grote lijnen zijn hun rollen als volgt verdeeld:

Eigenaren
In Nederland bent u in principe zelf verantwoordelijk voor water op uw grond en onder uw huis. Dus ook voor grondwater, zoals vocht in huis. Dit kan ontstaan als het grondwater te hoog staat en uw huis aan de onderkant niet volgens de bouwregels waterdicht is. Dan kunt uw uw huis alsnog waterdicht (laten) maken.

De gemeente
De gemeente heeft een centrale rol. Zij is uw aanspreekpunt. De gemeente richt tenslotte de (openbare) ruimte in en beheert die. Ze verleent bouwvergunningen en houdt toezicht bij (bouw)activiteiten.

Waterschappen
Waterschappen houden zich niet direct bezig met grondwaterbeheer. Toch hebben ze een belangrijke rol. Zij zorgen namelijk voor de juiste hoogten van het oppervlaktewater. Een hoger waterpeil in sloten en boezems leidt tot een hogere grondwaterstand.

Provincies
De provincie verleent vergunningen voor boorputten en grondwateronttrekkingen. Daarnaast bemiddelt zij vaak bij het oplossen van grote grondwaterproblemen. Bijvoorbeeld om alle partijen aan tafel te krijgen. Vooral wanneer (het stoppen van) grondwaterwinningen een rol spelen (speelt) bij het grondwaterprobleem.

Rijk
Het Rijk bepaalt de hoofdlijnen van het landelijke beleid voor waterbeheer.

Meer weten?

Op zoek naar een installateur? UNETO-VNI, de organisatie voor de installatiebranche.
Rioolreinigingsbedrijf nodig? Website van de Vereniging Afvalbedrijven.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!