Naar content
Afbeelding
Terug

Paalrot en verzakkingen

Paalrot en verzakkingen

Vooral oude gebouwen die steunen op houten palen zijn gevoelig voor verlaging van de grondwaterstand. Daardoor kan het gebouw beschadigen. Hier lees je:
  • Wat er mis kan gaan als de grondwaterstand vroeger hoger was dan nu en het gebouw op houten palen steunt.
  • Wat paalrot en negatieve kleef zijn.
  • Wie verantwoordelijk is voor schade aan gebouwen door te lage grondwaterstand.

Schade door lage grondwaterstand

Image
Als bij de bouw van het gebouw is gerekend op een hoge grondwaterstand, kan een lage grondwaterstand erna tot schade leiden. Ramen en deuren die klemmen, scheuren in wanden, het gebouw kan scheef gaan staan en zelfs instorten als er niets aan gedaan wordt. In Nederland hebben zo’n 100.000 woningen last van een lage grondwaterstand.

Schade door paalrot

Image
De houten palen waarop veel huizen staan zijn bedoeld om altijd onder de grondwaterstand te blijven. Zo blijven ze nat en komt er geen lucht bij. Paalrot komt door een lage(re) grondwaterstand. Als drooggevallen houten funderingspalen, of andere houten onderdelen waarop een gebouw steunt, in contact komen met zuurstof in de lucht, gaan ze schimmelen en rotten. Zo kunnen funderingen van gebouwen beschadigen en verzakken. Stijgt het grondwaterpeil weer, dan stopt de paalrot. Maar elke keer als de palen boven het grondwaterpeil komen, gaat de paalrot verder.

Schade door negatieve kleef

Verzakkingen kunnen ook ontstaan als grond aan funderingspalen blijft hangen door het dichter en droger worden van de bodem. Dit komt meestal voor bij veengrond en noemen we negatieve kleef. Deze grond zorgt voor extra belasting, waardoor de fundering verzakt. Hierdoor beschadigt het gebouw.

Wie is verantwoordelijk voor schade?

Net als bij schade door een te hoge grondwaterstand geldt dat de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk is. De gemeente is aanspreekpunt en moet de klachten onderzoeken. Soms kan de gemeente meehelpen om de grondwaterproblemen aan te pakken. Sommige gemeenten stimuleren eigenaren de problemen aan te pakken door hen hulp, advies of een goedkope lening aan te bieden. Ook zijn er gemeenten die kaarten hebben met mogelijke probleemgebieden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.
De gemeente is verantwoordelijk als de schade is ontstaan door een gemeentelijke maatregel. Bijvoorbeeld als de gemeente de grondwaterstand in de openbare ruimte fors heeft verlaagd (met drainage). Als de gemeente daarbij geen rekening heeft gehouden met de houten palen onder jouw huis en er ontstaat schade, dan moet de gemeente die schade oplossen.