Terug

Is uw riool verstopt?

Gebruik het riool alleen waarvoor het is bedoeld. Heel simpel: wat uit het menselijk lichaam komt, droog toiletpapier en wat door de zeefje in de spoelbak kan, mag in het riool. Veel andere stoffen zijn schadelijk voor riolering en rioolwaterzuivering.

Woont u in een ouder huis? En hebt u ondanks zorgvuldig gebruik van het riool toch wel eens een verstopping gehad? Vul dan uw spoelbak één keer per maand met heet water en soda. Trek daarna de stop eruit. Deze flinke stroom water maakt het riool (enigszins) schoon.

Een afvoeraansluiting werkt niet

Soms werkt een rioolaansluiting in huis niet. Bijvoorbeeld van een wastafel. De andere aansluitingen doen het prima. Draai dan de sifon open en maak die schoon. Ook ontstoppen met een simpele ontstopper is vaak voldoende.

Helpt het niet? Pas dan op met allerlei chemische middelen! Ze kunnen uw riool aantasten én de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. Schakel liever een rioolreinigingsbedrijf in.

Meerdere afvoeraansluitingen werken niet

Als meerdere rioolaansluitingen niet werken, is het probleem waarschijnlijk groter. Zeker als geen enkele aansluiting meer werkt. Of als het water dat u op de eerste verdieping wegspoelt op de begane grond weer uit een putje of toilet komt. Waarschijnlijk is dan het riool onder uw huis of in uw tuin verstopt. Ook kan het probleem zitten in het deel van de aansluiting op het riool dat van de gemeente is.


De gemeente is een buurman
Als de huisaansluiting tot aan de erfafscheiding van u is en onder de stoep en de weg van de gemeente, kunt u de gemeente beschouwen als een buurman waar u niet zo maar aan de slag gaat. Neem contact op met uw gemeente wie wat doet en wat betaalt! Bel de gemeente of kijk op de website voor de regels van uw gemeente bij verstoppingen van huisaansluitingen.
Gemeenten gaan verschillend met het oplossen van verstoppingen om. Sommige gemeenten vragen dat u eerst aantoont dat het probleem in het openbare riool ligt. Andere schakelen samen met u een ontstoppingsbedrijf in. De huiseigenaar betaalt dan als de verstopping op particulier terrein ligt en de gemeente als het probleem in het openbare riool zit. Daarnaast komen nog andere varianten voor. En soms mag u zelf aan de slag en bij andere gemeenten niet, dan moet u bijvoorbeeld een deskundig bedrijf inschakelen.

Ontstoppingsstuk
Om te achterhalen waar het probleem ligt moet het ontstoppingsstuk opgegraven worden. Het ontstoppingsstuk ligt meestal rondom de perceelgrens, net op uw grond of op de grond van de gemeente.  In het ontstoppingsstuk ziet u de plaats van de verstopping. Staat het ontstoppingsstuk vol water, dan zit het probleem in het openbare riool. Is het droog, dan zit er waarschijnlijk een verstopping in het particuliere riool.


Kosten
De huiseigenaar betaalt de kosten als de verstopping op particulier terrein ligt. En de gemeente betaalt de kosten als het probleem in het openbare riool ligt. Tenzij iemand het riool onjuist heeft gebruikt, dan kan de gemeente de kosten op hem of haar verhalen. Als de gemeente u verplicht om aan te tonen dat het probleem in het openbare riool ligt, kunt u de kosten hiervoor verhalen op de gemeente als het probleem in het openbare riool blijkt te liggen.

Video opgraving en ontstopping

Vet, haren, kattenbakkorrels, reinigingsdoekjes en kledingstukken. Al deze en vele andere materialen kunnen het riool verstoppen. Dan moet een specialist de problemen zo snel mogelijk oplossen.

Kijk hoe ontstopper Patrick vaak redder in (hoge) nood is.

Meer weten?

Afval en het riool Niet alles mag door het riool. Wat kunt u wel met uw afval doen?
Rioolreinigingsbedrijf nodig? Website van de Vereniging Afvalbedrijven.
Meer video's bekijken? Bekijk hier het complete video overzicht

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!